Życzenia na Boże Narodzenie

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

(J 3, 16)

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć głębokiego doświadczenia miłości, którą Bóg nas obdarza przez Swojego Syna.

Niech światło betlejemskiej gwiazdy prowadzi nas do spotkania z żywym Bogiem.

Niech doświadczenie Bożej miłości będzie źródłem uwielbienia Tego, który przychodzi w Swoim Słowie i Eucharystii.