Zmiana miejsca spotkania DDL

Najbliższe spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej odbędzie się wyjątkowo w pierwszą środę miesiąca (5 kwietnia) w Domu Formacyjnym w Wiśle‑Jaworniku. Rozpoczniemy od posługi przy ołtarzu Pana podczas Mszy świętej o godzinie 18.00, a pół godziny przed liturgią zostanie przeprowadzona próba asysty.

Następnie zatrzymamy się przy znakomitym tekście ks. Franciszka: „Stare i nowe w kulcie misterium eucharystycznego”. Autor ukazuje w nim bogactwo posoborowej katechezy o Mszy świętej w kontrze do pokutujących gdzieniegdzie uproszczeń.

Źródłową podstawą wykładu jest ogłoszona przed 50 laty Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej Eucharisticum mysterium.

Mówiąc o tajemnicy eucharystycznej, Instrukcja ma na uwadze przede wszystkim jej zasadniczą postać; […] ma na myśli tajemnicę eucharystyczną nie w sensie obecności Chrystusa w postaciach eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, ale sprawowanie Eucharystii. To właśnie […] Msza święta jako rzeczywistość dynamiczna, jako wydarzenie, jako celebracja, jako zgromadzenie ludu Bożego, jest naprawdę ośrodkiem życia chrześcijańskiego. […]

Tylko o tym bowiem zgromadzeniu można powiedzieć, że wyraża ono i buduje Kościół. Tu bowiem głoszenie Ewangelii Chrystusowej gromadzi wiernych i tu sprawowana jest tajemnica Wieczerzy Pańskiej, aby przez Ciało i Krew Pana zespalali się z sobą wszyscy bracia wspólnoty. […]

Eucharystia jest bowiem znakiem zobowiązującym i uzdalniającym do budowania jedności Kościoła przez miłość.

Ks. Blachnicki w swoich rozważaniach udziela wyczerpującej odpowiedzi wszystkim tym, którzy uważają „odsunięcie” tabernakulum do bocznej kaplicy nieomal za desakralizację świątyni. Przypominając, iż konsekrowany Chleb nie jest jedynym sposobem realnej obecności Chrystusa w Kościele (por. KL 7), ostrzega nas przed magicznym pojmowaniem sakramentów oraz dowodzi, że architektura miejsca świętego winna pozostawać „w służbie pedagogii wiary”. Pedagogia ta z kolei, zgodnie z instrukcją Eucharisticum mysterium (zob. nry 6, 49, 55), zdecydowanie bardziej docenia Znak celebrowany (w wydarzeniu liturgii) aniżeli permanentny (w tabernakulum).

Zapraszamy do współpracy!

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Październik 2023

29 września – 1 października

Rekolekcje dla par rejonowych (nowych i dla tych, którzy jeszcze nie byli). Olsztyn, koło Częstochowy

8 października

Cały dzień
I Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)

9 października

18:00
I Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)

Newsletter

Zapisz się, by regularnie otrzymywać powiadomienia o nowych treściach!

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.