146475401_471425264266071_3290829535723937366_n

Za nami już ósmy zjazd Szkoły Animatora, którego treścią było Świadectwo, czyli ósmy Drogowskaz ku Dojrzałości Chrześcijańskiej. Idąc krok po kroku, drogą wyznaczoną przez wspomniane Drogowskazy, dochodzimy do momentu, kiedy doświadczeniem Kościoła należy się podzielić z innymi. Bo kiedy Światło przenika Życie, to serce aż się rwie, żeby o tym opowiadać, prawda?

 

Na świadectwie skupił się wykład wprowadzający. Z czego rodzi się ewangelizacja? Po co jest? Czy i jak przynosi owoce? Nie tylko na te pytania znalazła się odpowiedź. Swoim doświadczeniem ewangelizowania podzieliła się też przedstawicielka Diakonii Ewangelizacji – Marta. Opowiedziała również o funkcjonowaniu diakonii, a to rozciąga się nie tylko na terenie naszej diecezji, ale i daleko poza nią.

 

Skoro do Świadectwa prowadzi Światło przenikające Życie, nie mogło zabraknąć w czasie tego spotkania Słowa Bożego. Zjazd był spięty modlitwą brewiarzową jak klamrą – rozpoczął się Jutrznią, a zakończył wspólnymi Nieszporami, a w samo południe była okazja do rozważania Słowa i adoracji.

 

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

/Mk 16, 15/

 

A więc w drogę!