Przełącz boczny pasek
Zdarzenia
(0)
Brak zdarzeń.
Grupy
(1)
Ostatnie aktualizacje
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Kontakt.

  Kontakt

  opublikował -a w Diakonie, 22nd Kwi, 2016

  Odpowiedzialni

  ks. Bartosz Jankowski, tel: 793015119, e-mail: bartosz.jankowski89@gmail.com

  Weronika Czulak, e-mail: o.weronika@gmail.com

  W sprawach serwisu katowice.oaza.pl prosimy, by pisać na adres dks@katowice.oaza.pl

  Terminy i miejsce spotkań

  Spotkania rozpoczynają się o godzinie 19:00 na Różyckiego 8 w Katowicach.

  Zazwyczaj spotkanie składa się z następujących punktów:

  • wspólne nieszpory
  • wymiana wiedzy (co spotkanie inna, ciekawa tematyka!)
  • omówienie bierzących spraw diakonii

  Zachęcamy do wspólnego uczestnictwa w Mszy św. o godz. 18:00 w kościele na Gawronów.

  Planowane terminy spotkań w roku 2018/2019: 

  • 19 września 2018 (Msza św. w kaplicy o 18:00)
  • 24 października 2018
  • 28 listopada 2018
  • 12 grudnia 2018
  • 23 stycznia 2019
  • 27 lutego 2019
  • 27 marca 2019
  • 24 kwietnia 2019
  • 22 maja 2019
  • 19 czerwca 2019

  Strona www

  Strona Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego na Facebooku

  Strona Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej na Facebooku

  Strona główna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Kontakt.

  Kontakt

  opublikował -a w Diakonie, 22nd Kwi, 2016

  Odpowiedzialni

  ks. Bartosz Jankowski

  Weronika Czulak, e-mail: o.weronika@gmail.com

  W sprawach serwisu katowice.oaza.pl prosimy, by pisać na adres dks@katowice.oaza.pl

  Terminy i miejsce spotkań

  Spotkania rozpoczynają się o godzinie 19:00 na Różyckiego 8 w Katowicach.

  Zazwyczaj spotkanie składa się z następujących punktów:

  • wspólne nieszpory
  • wymiana wiedzy (co spotkanie inna, ciekawa tematyka!)
  • omówienie bierzących spraw diakonii

  Zachęcamy do wspólnego uczestnictwa w Mszy św. o godz. 18:00 w kościele na Gawronów.

  Planowane terminy spotkań w roku 2018/2019: 

  • 19 września 2018 (Msza św. w kaplicy o 18:00)
  • 24 października 2018
  • 28 listopada 2018
  • 12 grudnia 2018
  • 23 stycznia 2019
  • 27 lutego 2019
  • 27 marca 2019
  • 24 kwietnia 2019
  • 22 maja 2019
  • 19 czerwca 2019

  Strona www

  Strona Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego na Facebooku

  Strona Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej na Facebooku

  Strona główna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek

  Diakonia Komunikowania Społecznego

  opublikował -a w Diakonie, 2nd Wrz, 2015

  dks logo concept2.1Diakonia Komunikowania Społecznego jednoczy członków i uczestników Ruchu Światło-Życie zajmujących się przekazem informacji.

  W zamyśle założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego „diakonia środków przekazu” miała wykorzystywać dla Ruchu inne niż druk środki komunikacji społecznej (film, radio, telewizja, kasety, przezrocza). Nazwa diakonii została zmieniona na „diakonia komunikowania społecznego” w maju 2001 r. na szczeblu centralnym. Można też spotkać się z nazwą „diakonia mass mediów” (DMM).

  Na nasze spotkania zapraszamy szczególnie te osoby, które:

  • chcą rozwijać się w zagadnieniach dotyczących współczesnych form komunikacji (multimedia, internet, sieci społecznościowe, itp.) i przekazywać tę wiedzę dalej;
  • potrafią tworzyć grafikę komputerową (przede wszystkim na potrzeby www);
  • mają pomysł na poprawę i ulepszenie komunikacji i przepływu informacji w Ruchu;
  • reporterów i fotoreporterów – ludzi działających w terenie, którzy tworzyliby relacje, reportaże, fotoreportaże, zbierali i redagowali zaproszenia na wydarzenia ważne w życiu Ruchu w archidiecezji;

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Informacje DDL.

  Informacje DDL

  opublikował -a w Uncategorised, 14th Mar, 2018

  Następne spotkanie:

  Wtorek, 9.10 o godz. 18.45
  Parafia św. Jadwigi w Chorzowie

  zobacz na mapie

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Spotkania.

  Spotkania

  opublikował -a w Uncategorised, 14th Mar, 2018

  Spotkania Diakonii odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca.

  Rozpoczynają się Mszą o godz. 18.00 w kościele pw. św. Jadwigi w Chorzowie.
  Po Mszy (ok. 18.45) odbywa się spotkanie formacyjne w salkach parafialnych.

  W roku 2018/2019 część formacyjną naszych spotkań wypełnia temat:

  Obecność Ducha Świętego w liturgii i w tekstach mszalnych.

  TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH SPOTKAŃ:

  • 11.09.2018 - wprowadzenie do tematu oraz świadectwa.
  • 09.10.2018 – Obecność Ducha Świętego w Modlitwach Eucharystycznych MRDP 2009r. str. 303*-367*.
  • 13.11.2018 – Obecność Ducha Świętego w prefacjach str. 18*-301*.
  • 11.12.2018 – Obecność Ducha Świętego w formularzach o Duchu Świętym (na Uroczystość – 2, str. 238nn, wotywne – 3, str.188”nn, Przy udzielaniu bierzmowania str. 70”nn, O Najświętszej Trójcy str. 276).
  • 08.01.2018 – Obecność Ducha Świętego w Mszach roku liturgicznego (od adwentu do ostatniej niedzieli zwykłej, str.1-282).
  • 12.02.2018 – Obecność Ducha Świętego w Mszach własnych o świętych od stycznia do sierpnia str. 1’- 186’.
  • 12.03.2018 - Obecność Ducha Świętego w Mszach własnych o świętych od września do grudnia str. 187’-294’ oraz w Mszach wspólnych str. 1” – 62”
  • 09.04.2018 – Obecność Ducha Świętego w Mszach obrzędowych str.64”-110” i w Mszach dla niektórych Kościołów str.243”-250”
  • 14.05.2018 – Obecność Ducha Świętego w Mszach i modlitwach w różnych potrzebach, str.111”- 179”, w Mszach wotywnych str.181”-242” i w Mszach za zmarłych str. 201”-242”.
  • 11.06.2018 - Obecność Ducha Świętego w innych tekstach mszalnych oraz podsumowanie.

  Strony są podane według: Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, wydanie drugie, poszerzone, Pallottinum, Poznań 2009.

  TREŚCI, KTÓRE SĄ OMAWIANE W TYM ROKU PRZEDSTAWIŁ 
  KS. MODERATOR KAZIMIERZ CICHOŃ:

  Duch, który umacnia miłość …” - to hasło programu duszpasterskiego w dwuletniej perspektywie jego realizacji w latach 2017 - 2019. Te słowa są zaczerpnięte z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

  We wprowadzeniu do nowego programu duszpasterskiego abp Wiktor Skworc,  jako przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśnia: „W kategoriach sporego deficytu działań duszpasterskich należy odczytać dość powszechny fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Bardzo często nie potrafimy również zauważyć Jego obecności i działania w Eucharystii. Tymczasem bez obecności i mocy Ducha Świętego nie mogłoby zaistnieć zgromadzenie liturgiczne; bezowocne pozostałyby również wypowiadane przez kapłana podczas każdej Mszy św. słowa konsekracji”.

  Dlatego chcemy w roku formacyjnym 2018/19 rozważać obecność Ducha Świętego w liturgii, a zwłaszcza w tekstach mszalnych. Oczywiście cała liturgia jest przepojona Duchem Świętym, gdyż oddajemy cześć Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. A jak poucza Pan Jezus: „(…) prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.” (J 4,23b)

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk pięknie wspomina o obecności Ducha Świętego w Eucharystii: „Najpierw należy przypomnieć, że każda Eucharystia jest Pięćdziesiątnicą – wylaniem Ducha Świętego, którego otrzymujemy w słowie Bożym i w znaku konsekrowanych postaci eucharystycznych. Wylanie Ducha Świętego dokonuje się przede wszystkim podczas epiklezy konsekracyjnej. Modlitwa ta wyzwala doświadczenie <życia w Duchu>. Eucharystia jest uobecnieniem misterium paschalnego, a „Wielkanoc jest Pięćdziesiątnicą. Wielkanoc jest już darem Ducha Świętego” (Dyrektorium Homiletyczne 56).

  Ks. prof. Dyk ukazuje Ducha Świętego we Mszy świętej jako:

  - pierwszego Egzegetę, który poprzez kolektę odsłania wiernym misterium Chrystusa ukryte w świętych tekstach,

  - najważniejszego Mistagoga, który podczas modlitwy eucharystycznej pod postaciami chleba i wina aktualizuje i uobecnia misterium paschalne Chrystusa, a w nim całe Jego zbawcze dzieło,

  - Ducha Uświęciciela, który przemienia wierzących na podobieństwo Chrystusa i sprawia, że uczestniczą w misji Jezusa, także poza liturgią, zabiegają o jedność Kościoła oraz dają świadectwo chrześcijańskiej miłości (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1108-1109; por. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, Zarys programu przepowiadania na lata 2017-2019).

  Niech Duch Święty nas prowadzi, abyśmy odkrywali Jego obecność w Liturgii, zwłaszcza w Eucharystii, także poprzez teksty mszalne oraz doświadczali Jego mocy w codziennym życiu.

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Informacje DDL.

  Informacje DDL

  opublikował -a w Uncategorised, 14th Mar, 2018

  Następne spotkanie:

  Wtorek, 11.09 o godz. 18.45
  Parafia św. Jadwigi w Chorzowie

  zobacz na mapie

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Spotkania.

  Spotkania

  opublikował -a w Uncategorised, 14th Mar, 2018

  Spotkania Diakonii odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca.

  Rozpoczynają się Mszą o godz. 18.00 w kościele pw. św. Jadwigi w Chorzowie.
  Po Mszy (ok. 18.45) odbywa się spotkanie formacyjne w salkach parafialnych.

  W roku 2018/2019 część formacyjną naszych spotkań wypełnia temat:

  Obecność Ducha Świętego w liturgii i w tekstach mszalnych.

  TEGOROCZNE SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ:

  • 11.09.2018 -
  • 09.10.2018 - 
  • 13.11.2018 -
  • 11.12.2018 - 
  • 08.01.2019 - 
  • 12.02.2019 - 
  • 12.03.2019 - 
  • 09.04.2019 - 
  • 14.05.2019 - 
  • 11.06.2019 -

  TREŚCI, KTÓRE SĄ OMAWIANE W TYM ROKU PRZEDSTAWIŁ 
  KS. MODERATOR KAZIMIERZ CICHOŃ:

  Duch, który umacnia miłość …” - to hasło programu duszpasterskiego w dwuletniej perspektywie jego realizacji w latach 2017 - 2019. Te słowa są zaczerpnięte z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

  We wprowadzeniu do nowego programu duszpasterskiego abp Wiktor Skworc,  jako przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśnia: „W kategoriach sporego deficytu działań duszpasterskich należy odczytać dość powszechny fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Bardzo często nie potrafimy również zauważyć Jego obecności i działania w Eucharystii. Tymczasem bez obecności i mocy Ducha Świętego nie mogłoby zaistnieć zgromadzenie liturgiczne; bezowocne pozostałyby również wypowiadane przez kapłana podczas każdej Mszy św. słowa konsekracji”.

  Dlatego chcemy w roku formacyjnym 2018/19 rozważać obecność Ducha Świętego w liturgii, a zwłaszcza w tekstach mszalnych. Oczywiście cała liturgia jest przepojona Duchem Świętym, gdyż oddajemy cześć Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. A jak poucza Pan Jezus: „(…) prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.” (J 4,23b)

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk pięknie wspomina o obecności Ducha Świętego w Eucharystii: „Najpierw należy przypomnieć, że każda Eucharystia jest Pięćdziesiątnicą – wylaniem Ducha Świętego, którego otrzymujemy w słowie Bożym i w znaku konsekrowanych postaci eucharystycznych. Wylanie Ducha Świętego dokonuje się przede wszystkim podczas epiklezy konsekracyjnej. Modlitwa ta wyzwala doświadczenie <życia w Duchu>. Eucharystia jest uobecnieniem misterium paschalnego, a „Wielkanoc jest Pięćdziesiątnicą. Wielkanoc jest już darem Ducha Świętego” (Dyrektorium Homiletyczne 56).

  Ks. prof. Dyk ukazuje Ducha Świętego we Mszy świętej jako:

  - pierwszego Egzegetę, który poprzez kolektę odsłania wiernym misterium Chrystusa ukryte w świętych tekstach,

  - najważniejszego Mistagoga, który podczas modlitwy eucharystycznej pod postaciami chleba i wina aktualizuje i uobecnia misterium paschalne Chrystusa, a w nim całe Jego zbawcze dzieło,

  - Ducha Uświęciciela, który przemienia wierzących na podobieństwo Chrystusa i sprawia, że uczestniczą w misji Jezusa, także poza liturgią, zabiegają o jedność Kościoła oraz dają świadectwo chrześcijańskiej miłości (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1108-1109; por. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, Zarys programu przepowiadania na lata 2017-2019).

  Niech Duch Święty nas prowadzi, abyśmy odkrywali Jego obecność w Liturgii, zwłaszcza w Eucharystii, także poprzez teksty mszalne oraz doświadczali Jego mocy w codziennym życiu.

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Spotkania.

  Spotkania

  opublikował -a w Uncategorised, 14th Mar, 2018

  Spotkania Diakonii odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca.

  Rozpoczynają się Mszą o godz. 18.00 w kościele pw. św. Jadwigi w Chorzowie.
  Po Mszy (ok. 18.45) odbywa się spotkanie formacyjne w salkach parafialnych.

  W roku 2018/2019 część formacyjną naszych spotkań wypełnia temat:

  Obecność Ducha Świętego w liturgii i w tekstach mszalnych.

  ROCZNY PLAN FORMACJI:

  • 12.09.2017r. – podsumowanie letnich rekolekcji (świadectwa)
  • 10.10.2017r. - Wstęp nr 1-4
  • 14.11.2017r. - Część I nr 5-11
  • 12.12.2017r. - Część I i II nr 12-19
  • 09.01.2018r. - Cześć II nr 20-30
  • 13.02.2018r. - Część II nr 31-41
  • 13.03.2018r. - Część II nr 42-48
  • 10.04.2018r. - Część III nr 49-57
  • 08.05.2018r. - Część III nr 58-67
  • 12.06.2018r. – Podsumowanie

  TREŚCI, KTÓRE SĄ OMAWIANE W TYM ROKU PRZEDSTAWIŁ 
  KS. MODERATOR KAZIMIERZ CICHOŃ:

  Duch, który umacnia miłość …” - to hasło programu duszpasterskiego w dwuletniej perspektywie jego realizacji w latach 2017 - 2019. Te słowa są zaczerpnięte z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

  We wprowadzeniu do nowego programu duszpasterskiego abp Wiktor Skworc,  jako przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśnia: „W kategoriach sporego deficytu działań duszpasterskich należy odczytać dość powszechny fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Bardzo często nie potrafimy również zauważyć Jego obecności i działania w Eucharystii. Tymczasem bez obecności i mocy Ducha Świętego nie mogłoby zaistnieć zgromadzenie liturgiczne; bezowocne pozostałyby również wypowiadane przez kapłana podczas każdej Mszy św. słowa konsekracji”.

  Dlatego chcemy w roku formacyjnym 2018/19 rozważać obecność Ducha Świętego w liturgii, a zwłaszcza w tekstach mszalnych. Oczywiście cała liturgia jest przepojona Duchem Świętym, gdyż oddajemy cześć Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. A jak poucza Pan Jezus: „(…) prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.” (J 4,23b)

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk pięknie wspomina o obecności Ducha Świętego w Eucharystii: „Najpierw należy przypomnieć, że każda Eucharystia jest Pięćdziesiątnicą – wylaniem Ducha Świętego, którego otrzymujemy w słowie Bożym i w znaku konsekrowanych postaci eucharystycznych. Wylanie Ducha Świętego dokonuje się przede wszystkim podczas epiklezy konsekracyjnej. Modlitwa ta wyzwala doświadczenie <życia w Duchu>. Eucharystia jest uobecnieniem misterium paschalnego, a „Wielkanoc jest Pięćdziesiątnicą. Wielkanoc jest już darem Ducha Świętego” (Dyrektorium Homiletyczne 56).

  Ks. prof. Dyk ukazuje Ducha Świętego we Mszy świętej jako:

  - pierwszego Egzegetę, który poprzez kolektę odsłania wiernym misterium Chrystusa ukryte w świętych tekstach,

  - najważniejszego Mistagoga, który podczas modlitwy eucharystycznej pod postaciami chleba i wina aktualizuje i uobecnia misterium paschalne Chrystusa, a w nim całe Jego zbawcze dzieło,

  - Ducha Uświęciciela, który przemienia wierzących na podobieństwo Chrystusa i sprawia, że uczestniczą w misji Jezusa, także poza liturgią, zabiegają o jedność Kościoła oraz dają świadectwo chrześcijańskiej miłości (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1108-1109; por. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, Zarys programu przepowiadania na lata 2017-2019).

  Niech Duch Święty nas prowadzi, abyśmy odkrywali Jego obecność w Liturgii, zwłaszcza w Eucharystii, także poprzez teksty mszalne oraz doświadczali Jego mocy w codziennym życiu.

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował swój profil
  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Informacje DDL.

  Informacje DDL

  opublikował -a w Uncategorised, 14th Mar, 2018

  Następne spotkanie:

  Wtorek, 12.06 o godz. 18.45
  Parafia św. Jadwigi w Chorzowie

  zobacz na mapie

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji strony.