Każdy animator powinien stale dążyć do własnego rozwoju duchowego, jak również do doskonalenia swojego warsztatu animatorskiego. Warsztaty proponowane przez naszą Diakonię są okazją do rozwijania umiejętności pedagogicznych i pogłębiania wiedzy związanej z prowadzeniem grupy, a także do odkrywania własnego potencjału. Praktyczne podejście do prezentowanych tematów pozwala uczestnikom wynieść konkretne pomysły i rozwiązania, które można zastosować we własnych Wspólnotach.

Poniżej przedstawiamy ofertę tematów warsztatowych, które możemy poprowadzić Parafiach i Rejonach lub dla innych grup zorganizowanych (np. diakonia rekolekcyjna). Przewidywany czas trwania warsztatów to na ogół 4 godziny. W zespole prowadzących zawsze jest osoba z wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym. Uczestnicy otrzymują na zakończenie zaświadczenie o udziale w warsztatach.

Tematy warsztatów:

 1. Nie krzykiem ale rozmową - metody dyskusyjne:
  • kształtowanie umiejętności rozmowy, dialogu, wyrażania własnego zdania,
  • wykorzystanie metod dyskusyjnych w pracy z grupą: rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie wspólnych decyzji,
  • metody dyskusyjne - pomysły na spotkania ogólne wspólnoty.
 2. Nie ma tego złego, co by... - kryzys we wspólnocie:
  • analiza sytuacji we wspólnocie, rozpoznawanie źródła kryzysu,
  • ukazanie sposobów reagowania na kryzys,
  • wykorzystanie kryzysu dla rozwoju wspólnoty,
  • konstruowanie planu naprawczego dla wspólnoty.
 3. Poznajmy się lepiej - metody integrujące grupę:
  • przełamywanie barier, nieśmiałości we wspólnocie,
  • metody integracyjne - pomysły na spotkania ogólne wspólnoty,
  • gry i zabawy pogłębiając jedność, uczące współpracy.
 4. Nie tylko słoneczko! - metody aktywizujące:
  • warsztat metod aktywizujących wspólnotę podczas spotkań formacyjnych i ogólnych,
  • jak samemu tworzyć metody aktywizujące.
 5. Moja wspólnota jest OK! - wspólnota oazowa:
  • rola wspólnoty jako grupy w wychowaniu młodego człowieka,
  • ukazanie wspólnoty jako miejsca zaspakajania potrzeb młodego człowieka,
  • ukazanie sposobów podnoszenia atrakcyjności grupy,
  • wykorzystanie atrybutów grupy w planowaniu wychowania.
 6. Zawalając planowanie, planujesz zawalenie - planowanie pracy we wspólnocie:
  • analiza sytuacji we wspólnocie,
  • wyznaczanie celów, zamierzeń i zadań, podział odpowiedzialności,
  • konstruowanie harmonogramu pracy,
  • wykorzystanie ciekawych form i metod pracy z grupą.
 7. To się w głowie nie mieści! - warsztat kreatywności i twórczego myślenia:
  • pobudzanie własnej inwencji twórczej,
  • wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości,
  • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
 8. Na wzór Chrystusa Sługi - rola animatora w Ruchu Światło - Życie:
  • ukazanie posługi animatora jako szczególnego powołania w Kościele,
  • wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości,
  • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
 9. Kompleksy tylko dla niedowiarków - samoocena:
  • ukazanie obrazu człowieka widzianego oczami Boga, ukazanie w jaki sposób współczesne media kształtują obraz i samoocenę młodego człowieka,
  • ukazanie wartości każdej osoby, pomoc uczestnikom w odkrywaniu siebie,
  • wzbudzanie zachwytu nad własną osobą - moje talenty, umiejętności dobre cechy charakteru.
 10. Cienka granica - od motywacji do manipulacji:
  • ukazanie niebezpieczeństw wynikających z chęci nadmiernego posiadania wpływu na zachowanie innych,
  • ukazanie sposobów mobilizowania a nie manipulowania,
  • zapoznanie z technikami manipulacji wykorzystywanymi we współczesnym świecie.
 11. „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” - asertywność po chrześcijańsku:
  • ukazanie czym jest postawa asertywna, jak stawiać granice sobie i innym,
  • ćwiczenie asertywnych zachowań i komunikatów.
 12. To oczywiste, piękne jest czyste - Nowa Kultura:
  • ukazanie bogactwa i złożoności pojęcia „Nowa Kultura”,
  • jak dziś rozmawiać o Nowej Kulturze, jak zarażać jej duchem,
  • jak organizować zabawy i imprezy oazowe w duchu Nowej Kultury.
 13. Na pustym baku… - wypalenie animatora:
  • poszukiwanie źródeł i przyczyn wypalenia animatora,
  • jak zapobiegać wypaleniu,
  • jak pobudzać w sobie nowy zapał do służby.
 14. Którędy do celu? - formacja animatorów:
  • jak organizować roczną formację animatorów,
  • w jaki sposób przygotowywać spotkania w oparciu o dostępne materiały do formacji rocznej, gdzie szukać i jak wykorzystać inne konspekty, teksty itp.,
  • tworzenie bazy wartościowych materiałów.
 15. Chcę zrozumieć… - komunikacja interpersonalna:
  • komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • komunikowanie w języku „ja”,
  • zakłócenia i bariery komunikacyjne – jak sobie z nimi radzić,
  • zabawy i gry wspomagające skuteczną komunikację interpersonalną.
 16. Pogodny pod kontrolą - czas dla wspólnoty:
  • planowanie, przygotowanie i prowadzenie czasu dla wspólnoty,
  • konstruktywne wykorzystanie czasu pogodnego wieczoru (rozwój grupy, rozwiązywanie problemów, pogłębianie więzi itp.)
 17. Zbroja Gedeona - warsztat pracy z własnymi emocjami (8 godzin)

Szczegółową tematykę oraz czas trwania spotkania można dostosować do konkretnych potrzeb danej grupy. Istnieje także możliwość poprowadzenia warsztatów na temat zaproponowany przez grupę. Szczegóły te oraz termin warsztatów należy uzgodnić z moderatorką Diakonii.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji strony.