Zgłoszenie udziału w rekolekcjach śródrocznych Domowego Kościoła
( gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie )
Archidiecezji Katowickiej w 2019/2020 roku

W celu zgłoszenia się na rekolekcje letnie Domowego Kościoła, proszę wypełnić poniższy formularz oraz potwierdzić przeczytanie
i akceptację poniższych warunków:

 1. Rekolekcje Domowego Kościoła są formą rekolekcji zamkniętych, dlatego zasadniczo nie przyjmujemy nikogo, kto chciałby przyjechać lub wyjechać w terminach innych niż podane w planie rekolekcji.
 2. W czasie trwania rekolekcji nie przewiduje się odwiedzin.
 3. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach - Uczestnik - zobowiązany jest do brania udziału we wszystkich punktach planu dnia.
 4. Program rekolekcji przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wycieczki, rozrywkę, a więc zajęcia o charakterze wczasowym, ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej. Bardzo prosimy o należyte przygotowanie się do rekolekcji, aby przyjechać z właściwym nastawieniem.
 5. Obowiązuje odpowiedni strój do kościoła i kaplicy dla wszystkich członków rodziny. Warto zabrać odświętny strój na specjalne okazje (np. na odnowienie przyrzeczeń ślubnych, randkę …itp.)
  • Kobiety, dziewczęta i dziewczynki:
   • strój zakrywający dekolt, ramiona, uda i kolana; najlepiej sukienka lub spódnica z odpowiednią bluzką;
   • nie przychodzimy w legginsach
   • nie przychodzimy w japonkach, klapkach prysznicowych i kapciach.
  • Mężczyźni, młodzieńcy, chłopcy:
   • długie spodnie, (odświętny strój na Wigilię, Wielkanoc, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich);
   • nie przychodzimy w spodniach krótkich, bojówkach za kolana, w dresach lub innych spodniach sportowych;
   • bluzka z rękawem (nie na ramiączkach), koszula i inne okrycie bez kaptura;
   • nie przychodzimy w japonkach, klapkach prysznicowych i kapciach, sandałach na gołą stopę; najlepiej w półbutach;
   • ministranci, lektorzy, szafarze proszeni są o zabranie komży lub alby.
 6. Podana odpłatność to koszt pobytu osoby dorosłej i w tej kwocie wpłacamy zadatek.
 7. W rekolekcjach DK uczestniczą małżonkowie wraz z własnymi dziećmi czy też dziećmi dla których są opiekunami prawnymi lub dziećmi dla których są rodziną zastępczą. Za dzieci znajomych, krewnych, wnuki itd. obowiązuje pełna odpłatność oraz wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ na ich pobyt na rekolekcjach i upoważnienie do opieki nad nimi.
 8. Odpłatność za dzieci kształtuje się odmiennie w różnych ośrodkach, szczegółowe informacje u odpowiedzialnych za poszczególne turnusy.
 9. Dzieci do lat 3 w czasie rekolekcji są cały czas pod opieką rodziców. Istnieje możliwość przyjazdu na Rekolekcje DK z własnym opiekunem dla dziecka (babcia, ciocia itp.), jest to opcja szczególnie polecana w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia. Taki opiekun zakwaterowany jest razem z rodziną i może, jeśli tylko nie koliduje to z jego obowiązkami, uczestniczyć w poszczególnych punktach planu dnia. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za dzieci pozostawione pod opieką opiekuna prywatnego.
 10. Organizatorzy - Diakonia Wychowawcza - zapewniają opiekę dla dzieci na czas punktów programu, w których rodzice mają swoje zajęcia. W pozostałym czasie dzieci są pod opieką rodziców.
 11. Uczestnik po zgłoszeniu chęci udziału w Rekolekcjach DK wpłaca na konto podane w e-mailu bezzwrotny zadatek w wysokości opłaty za 1 dorosłą osobę. Pozostałą część opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić zaraz po przyjeździe do domu rekolekcyjnego u osoby wyznaczonej.
 12. Osoby zgłaszające się, które w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od pary odpowiedzialnej za turnus nie wpłaciły zadatku, zostają wykreślone z listy uczestników i przeniesione na listę rezerwową.
 13. Wszyscy uczestnicy rekolekcji wakacyjnych Oaza Rodzin są ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do kwoty 10 000 PLN. Jeżeli uważasz, że kwota ubezpieczenia nie jest wystarczająca, możesz doubezpieczyć się na własną rękę.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy upewnić się u prowadzących, czy są jeszcze miejsca!

Osoby spoza archidiecezji katowickiej prosimy o poinformowanie swojej pary diecezjalnej o chęci wyjazdu z naszą diecezją przed wysłaniem zgłoszenia.

Akceptacja zasad
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 8 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, ul. Różyckiego 8, która jest kościelną osobą prawną.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestniczenia w rekolekcjach organizowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2. Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).
 3. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania m.in.: organizatorom i prowadzącym rekolekcje, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, dostawcy usług hostingowych, podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe, ewentualnemu ubezpieczycielowi. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia rekolekcji, natomiast w przypadku wpłaty darowizny za pośrednictwem podmiotu płatniczego przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach podatkowych, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym realizowane były rekolekcje.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Ma Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji procesu rejestracji uczestnictwa w wybranych rekolekcjach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisu i uczestnictwa w organizowanych przez nas rekolekcjach i szkoleniach.
 9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
O rekolekcjach (miejsce, rok, odpowiedzialni, cena)

Informacje o rekolekcjach organizowanych przez naszą archidiecezję można znaleźć na stronie www.katowice.oaza.pl/domowy-kosciol/rekolekcje-dk.

Odpowiedzialni: , telefon: ,
e-mail:
Cena za osobę: Uwaga: ceny mogą ulec niewielkim zmianom.
Dane osobowe małżonków
Dzieci

Czy dzieci przyjadą na rekolekcje z rodzicami?  

Imiona i daty urodzenia dzieci biorących udział w rekolekcjach:

1. ur.
2. ur.
3. ur.
4. ur.
5. ur.
6. ur.
Dane kontaktowe
:
Formacja, uwagi, talenty

Aktualne zaangażowanie w Ruchu i/lub pełniona diakonia(pole nieobowiązkowe):

Przeżyte rekolekcje (miejsce, typ, stopień):

Uwagi dodatkowe(pole nieobowiązkowe) (czy ktoś wymaga specjalnej troski itp.)

Szczególne talenty, którymi chcecie się podzielić ze wspólnotą (śpiew, taniec, talent muzyczny, posługa nadzwyczajnego szafarza, inne)(pole nieobowiązkowe):

Zadatek

Uczestnik po prawidłowym wypełnieniu formularza zaraz otrzymuje potwierdzenie jego wysłania na podany e-mail.

na konto
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
nr konta 74 1050 1243 1000 0090 7096 9341 (ING Bank Śląski)

Wysyłając zadatek wpisujemy w polu „tytułem” swoje nazwisko, miejscowość i datę rekolekcji
(np.: „(np.: SWOJE NAZWISKO, Koniaków 2st., 28.06 - 14.07.2020”).

Uwaga! Brak wpłaty zadatku na podane konto powoduje skreślenie z listy uczestników i przeniesienie na listę rezerwową. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy kontaktować się z parą odpowiedzialną, której namiary podane są min w e-mailu potwierdzającym zgłoszenie.

W przypadku rezygnacji z rekolekcji zadatek zostaje przekazany na rzecz Ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy na wolne miejsce znajdzie się inny chętny.