Zgłoszenie udziału w rekolekcjach letnich Domowego Kościoła
( gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie )
Archidiecezji Katowickiej w 2018 roku

W celu zgłoszenia się na rekolekcje letnie Domowego Kościoła, proszę wypełnić poniższy formularz oraz potwierdzić przeczytanie
i akceptację poniższych warunków:

 1. Rekolekcje Domowego Kościoła są formą rekolekcji zamkniętych, dlatego zasadniczo nie przyjmujemy nikogo, kto chciałby przyjechać lub wyjechać w terminach innych niż podane w planie rekolekcji.
 2. W czasie trwania rekolekcji nie przewiduje się odwiedzin.
 3. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach - Uczestnik - zobowiązany jest do brania udziału we wszystkich punktach planu dnia.
 4. Program rekolekcji przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wycieczki, rozrywkę, a więc zajęcia o charakterze wczasowym, ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej. Bardzo prosimy o należyte przygotowanie się do rekolekcji, aby przyjechać z właściwym nastawieniem.
 5. Podana odpłatność dotyczy osób dorosłych i równa jest kwocie zadatku.
 6. W rekolekcjach biorą udział małżeństwa wraz z własnymi dziećmi. Za dzieci znajomych, krewnych, wnuki itd. obowiązuje pełna odpłatność oraz wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ na ich pobyt na rekolekcjach i upoważnienie do opieki nad nimi.
 7. Odpłatność za dzieci kształtuje się odmiennie w różnych ośrodkach, szczegółowe informacje u odpowiedzialnych za poszczególne turnusy.
 8. Dzieci do lat 3 w czasie rekolekcji są cały czas pod opieką rodziców. Istnieje możliwość przyjazdu na Rekolekcje DK z własnym opiekunem dla dziecka (babcia, ciocia itp.), jest to opcja szczególnie polecana w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia. Taki opiekun zakwaterowany jest razem z rodziną i może, jeśli tylko nie koliduje to z jego obowiązkami, uczestniczyć w poszczególnych punktach planu dnia. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za dzieci pozostawione pod opieką opiekuna prywatnego.
 9. Organizatorzy - Diakonia Wychowawcza - zapewniają opiekę dla dzieci na czas punktów, w których rodzice mają swoje zajęcia. W pozostałym czasie dzieci są pod opieką rodziców.
 10. Uczestnik po zgłoszeniu chęci udziału w Rekolekcjach DK wpłaca na konto podane w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia przez odpowiedzialnych za poszczególny turnus bezzwrotny zadatek w wysokości opłaty za 1 dorosłą osobę. Pozostałą część opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić zaraz po przyjeździe do domu rekolekcyjnego u osoby wyznaczonej.
 11. Osoby zgłaszające się, które w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od pary odpowiedzialnej za turnus nie wpłaciły zadatku, zostają wykreślone z listy uczestników i przeniesione na listę rezerwową.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy upewnić się u prowadzących, czy są jeszcze miejsca!

Osoby spoza archidiecezji katowickiej prosimy o poinformowanie swojej pary diecezjalnej o chęci wyjazdu z naszą diecezją przed wysłaniem zgłoszenia.

Akceptacja zasad
O rekolekcjach (miejsce, czas, odpowiedzialni, cena)

Informacje o rekolekcjach organizowanych przez naszą archidiecezję można znaleźć na stronie www.katowice.oaza.pl/domowy-kosciol/rekolekcje-dk.

Odpowiedzialni: , telefon: ,
e-mail:
Cena za osobę: Uwaga: ceny mogą ulec niewielkim zmianom.
Dane osobowe małżonków
Dzieci

Czy dzieci przyjadą na rekolekcje z rodzicami?  

Imiona i daty urodzenia dzieci biorących udział w rekolekcjach:

1. ur.
2. ur.
3. ur.
4. ur.
5. ur.
6. ur.
Dane kontaktowe

Proszę podać jak najwięcej danych.

:
Formacja, uwagi, talenty

Aktualne zaangażowanie w Ruchu i/lub pełniona diakonia(pole nieobowiązkowe):

Przeżyte rekolekcje (miejsce, typ, stopień):

Uwagi dodatkowe(pole nieobowiązkowe) (czy ktoś wymaga specjalnej troski itp.)

Szczególne talenty, którymi chcecie się podzielić ze wspólnotą (śpiew, taniec, talent muzyczny, posługa nadzwyczajnego szafarza, inne)(pole nieobowiązkowe):

Zadatek

Po prawidłowym wypełnieniu formularza powinniście otrzymać natychmiast na podany e-mail kopię wysłanego zgłoszenia, a w terminie do 7 dni po wysłaniu zgłoszenia on-line powinno nadejść od pary odpowiedzialnej za turnus potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail zgłaszającego się. Dopiero wtedy prosimy wysłać zadatek wpisując w polu „tytułem” nazwisko, miejscowość i datę rekolekcji
(np.: „(np.: NAZWISKO, Koniaków 1st., 23.06 - 09.07.2018”).

na konto
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
nr konta 74 1050 1243 1000 0090 7096 9341 (ING Bank Śląski)

Uwaga! Brak wpłaty zadatku na podane konto w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od pary odpowiedzialnej za turnus powoduje skreślenie z listy uczestników i przeniesienie na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji z rekolekcji zadatek zostaje przekazany na rzecz Ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy na wolne miejsce znajdzie się inny chętny.