Oaza Dzieci Bożych

OAZA DZIECI BOŻYCH
(na podstawie http://kosciol.wiara.pl/doc/494744.Oaza-Dzieci-Bozych oraz http://www.tarnow-oaza.pl/o-nas/formacja-w-ciagu-roku)

Tak jak wszystkie inne etapy formacji w Ruchu Światło – Życie, Oaza Dzieci Bożych także jest w szczególny sposób powiązana z liturgią. Ksiądz Franciszek Blachnicki opracował całą formację w Ruchu na podstawie swoich doświadczeń z ministrantami w latach 50., które też stały się pierwowzorem Oazy Dzieci Bożych. Z czasem konieczne było także wzięcie pod uwagę dziewcząt i opracowanie innych programów dla nich.
Formacja w Oazie Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej, a więc w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Jej celem jest przygotowanie uczestników do świadomego, pełnego uczestnictwa w liturgii, także poprzez pełnienie w niej służby odpowiedniej do wieku i płci, oraz doprowadzenie ich do prowadzenia chrześcijańskiego życia – etap ten nosi nazwę „liturgii życia”. Podstawowa droga Dziecka Bożego składa się z tzw. siedmiu zadań tygodnia, do których należą:

 1. posługa w czasie Mszy świętej w niedzielę,
 2. posługa w czasie Mszy świętej w tygodniu,
 3. udział w cotygodniowym spotkaniu w grupie,
 4. wypełnienie „słowa życia”,
 5. nauka dobrej modlitwy,
 6. apostolstwo w rodzinie,
 7. posługa wobec braci.

Etapy formacji w ramach Oazy Dzieci Bożych:

 1. Kandydat / kandydatka – nawiązuje do przyjęcia sakramentu Eucharystii, wprowadza do posługi w czasie liturgii; uczestnicy poznają funkcje, które mogą pełnić, uczą się ich, a także dowiadują się ważnych spraw dotyczących parafialnej świątyni, jej wyposażenia i historii;
 2. Choralista / choralistka – składa się z dwóch etapów: kształtowania umiejętności słuchania, rozumienia i odpowiedzi na Boże słowo oraz włączania się w śpiew i odpowiedzi w czasie Mszy;
 3. Ministrant światła / scholistka – etap ten rozpoczyna się piętnastodniowymi rekolekcjami i jest początkiem tzw. dziecięcego deuterokatechumenatu; w czasie formacji w ciągu roku uczestnicy na spotkaniach w grupie rozważają temat: „Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem”; formacja skupiona wokół słowa Bożego (słowa życia), słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga”; akcent położony jest na symbolice światła, Słowie Bożym, chrzcie i modlitwie – osobistej, rodzinnej, wspólnotowej, szczególnie zaś na modlitwie „Ojcze Nasz”;
 4. Ministrant księgi / służba ładu – etap ten także zaczyna się letnimi rekolekcjami, które skupiają się na ukazaniu znaczenia wzrostu wiary, potrzeby jej pielęgnacji; w czasie formacji w ciągu roku uczestnicy na spotkaniach w grupie rozważają temat: „Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium”; formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów; przez sakramenty Chrystus daje nam udział w swoim synostwie Bożym”; rozważane treści nawiązują do potrójnej misji Chrystusa, którą każdy człowiek otrzymał na chrzcie świętym – kapłańskiej, prorockiej i królewskiej;
 5. Ministrant ołtarza / służba darów – etap ten rozpoczyna się przez rekolekcje letnie, których tematem przewodnim jest „Kościół jako communio” – mają one uświadomić uczestnikom wspólnotowy charakter liturgii i pokazać znaczenie słów i postaw w czasie Mszy świętej; w czasie formacji w ciągu roku uczestnicy na spotkaniach w grupie rozważają temat: „Dziecięctwo Boże w Duchu Świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia”; głównym elementem rocznej formacji jest ołtarz, zarówno ten w kościele, jak i inne – ołtarz Ojczyzny, ołtarz domowy; pokazują znaczenie budowania Kościoła w rodzinie.

Po takiej formacji uczestnicy powinni przejść na dalszy etap, jakim są rekolekcje młodzieżowe OND.

Wrzesień 2023

29 września – 1 października

Rekolekcje dla par rejonowych (nowych i dla tych, którzy jeszcze nie byli). Olsztyn, koło Częstochowy

Październik 2023

8 października

Cały dzień
I Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)

9 października

18:00
I Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)

Newsletter

Zapisz się, by regularnie otrzymywać powiadomienia o nowych treściach!

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.