List jedności CDE

Objawienie Pańskie, 6.01.2018 r.
Dzisiaj Chrystus ukazał się
światu jako światło jaśniejące w ciemności,
z ufnością idźcie za Nim,
abyście się stali światłem dla waszych braci. 
(Błogosławieństwo na Uroczystość Objawienia Pańskiego)
 
Drodzy Członkowie Ruchu Światło-Życie,
 
jako wspólnota Oazy Jedności Diakonii Ewangelizacji, zgromadzona w Częstochowie 
w dniach 28-30.12.2017 roku, w której skład weszli członkowie Centralnej Diakonii Ewangelizacji, przedstawiciele 15 diecezji oraz Ruchu w Republice Czeskiej, pragniemy podzielić się ze wszystkim naszymi refleksjami i jednocześnie zainspirować do bardzo konkretnych działań ewangelizacyjnych w różnych wymiarach.
 
Efektem naszej pracy i modlitwy podczas OJDE są następujące wnioski:
•   Musimy wzbudzać we wszystkich chrześcijanach, zwłaszcza członkach Ruchu, pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny, bo to jest nakaz Chrystusa. Zadaniem Diakonii Ewangelizacji jest zapalanie ludzi i środowisk do głoszenia nadziei w Chrystusie. 
 
•   Ewangelizacja nie jest tylko akcją. Wymaga ona indywidualnego podejścia, poświęcenia czasu, wejścia w relację z ewangelizowanym, a przede wszystkim wskazania miejsca dalszej formacji. Podstawową formą ewangelizacji jest ewangelizacja indywidualna w codziennym życiu, poprzez świadectwo słowa i życia. Ewangelizacja powinna stać się stylem życia, z którego nie wynikają tylko wielkie jednorazowe wydarzenia, ale jest ona szczególnie obecna w sytuacjach dnia codziennego.
 
•   Miejscem działania Diakonii Ewangelizacji jest przede wszystkim parafia i to właśnie tam, mamy być obecni na stałe. Diakonie Diecezjalne przygotowują do działania w parafii. 
 
•   Duch Święty kieruje ewangelizacją, potrzebujemy Jego namaszczenia jako źródła i owocności głoszenia Dobrej Nowiny. Szczególnie ważne jest poddanie wszystkich działań (życia) światłu Ducha Świętego poprzez rozeznanie osobiste oraz wspólnotowe.
 
•   Zadbajmy, by wszystkie formy duszpasterstwa, szczególnie: rekolekcje szkolne i parafialne, przygotowanie do sakramentów, święcenie pokarmów, kolędowanie itd., miały charakter ewangelizacyjny. 
 
 
Wnioski dotyczące konkretnych obszarów głoszenia Dobrej Nowiny:
 
Ewangelizacja rodzin:
– dbać o przykład życia rodzinnego dla znajomych i otoczenia
– przydzielanie zadań w Domowym Kościele, zachęcanie przez to do podjęcia Diakonii
– pracować nad ewangelizacją indywidualną, tak by nie tylko przekazywać Ewangelię dzieciom, ale ewangelizować na zewnątrz
Ewangelizacja młodzieży:
– zwrócić uwagę przede wszystkim na indywidualną relację z młodymi, poświęcanie im czasu nie tylko w czasie spotkań formacyjnych, ale przede wszystkim poza nimi
– potrzeba na bieżąco dzielić się pomysłami – ogólnopolska baza materiałów ewangelizacyjnych
– nie bać się nowych i kreatywnych pomysłów przyciągających młodzież
Ewangelizacja dorosłych:
– Dorosłym należy znaleźć miejsce w Kościele wedle ich talentów, także włączyć ich w formację młodzieży
– potrzeba parafialnego środowiska wzrostu (grup, diakonii)
Ewangelizacja indywidualna:
– odbywa się nie z 20 m, ale z 20 cm, chodzi tu o spotkanie, rozmowę z człowiekiem
– uświadomienie, że ewangelizacja indywidualna to powołanie każdego chrześcijanina
– ewangelizator musi żyć Jezusem, żeby się Nim podzielić, żadne techniki i kursy nie zastąpią żywej wiary
– inspirowanie każdego ochrzczonego do głoszenia Chrystusa
– ewangelizacja musi wypływać z relacji z Chrystusem i być dla nas pasją
Ewangelizacja w przygotowaniu do Sakramentów:
– przygotowanie i ewangelizacja indywidualna zamiast masowej, by pracować nad relacją z Bogiem, którą sakrament ma wzmocnić
– przygotowujemy też do korzystania z sakramentów, a nie tylko do ich przyjęcia, np. w spotkaniach po sakramencie. 
– uświadomienie, że sakrament to moment spotkania z Chrystusem
Ewangelizacja w szkole:
– prawdziwe świadectwa głoszone młodym
– trzeba dać czas Bogu na działanie, a młodym czas na spotkanie z Bogiem
– różnorodne świadectwa z wielu sfer życia
– potrzeba mocnych wspólnot, które prowadzą rekolekcje
– ewangelizacja przez wspólnotę i dobre jakościowo przygotowanie
– lepiej prowadzić mniej rekolekcji mając silną grupę, niż więcej tylko kilkoma osobami
– przynajmniej część prowadzących ewangelizacje powinna być z danej parafii
– „tłuściutki robak na haczyku” – szukamy czegoś co zachęci do słuchania Ewangelii
 
Ewangelizacja w parafii:
– nie można zapominać o ludziach po ewangelizacji, trzeba im dać miejsce wzrostu
– najpierw modlitwa, później działanie
– wezwanie do powszechnej modlitwy za parafie i Księży Proboszczów
– ewangelizacja jest początkowym etapem, ma sens gdy potem nastąpi formacja, bo człowiek się zapala, a potem szybko gaśnie
– działanie z szeroką perspektywą, planowanie działań długofalowych
– ożywianie i tworzenie rad parafialnych (udział w nich członków Ruchu)
– wykorzystywać tradycje religijne do ewangelizacji
– rewizja we wspólnotach planu ACR2
– włączyć ORAE do formacji bierzmowanych
– promocja ewangelizacji w Kościele, min. Diakonie Parafialne 
– szukać ludzi tam gdzie są, tworzyć katolickie centra kultury, sportu, itd.
 
 
Prosimy o rozpropagowanie tego listu we wszystkich wspólnotach Ruchu Światło-Życie od diecezji po parafie. Zapewniamy o naszej modlitwie!
 
W imieniu uczestników OJDE,
Centralna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie

Wrzesień 2023

29 września – 1 października

Rekolekcje dla par rejonowych (nowych i dla tych, którzy jeszcze nie byli). Olsztyn, koło Częstochowy

Październik 2023

8 października

Cały dzień
I Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)

9 października

18:00
I Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)

Newsletter

Zapisz się, by regularnie otrzymywać powiadomienia o nowych treściach!

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.