List jedności CDE

Objawienie Pańskie, 6.01.2018 r.
Dzisiaj Chrystus ukazał się
światu jako światło jaśniejące w ciemności,
z ufnością idźcie za Nim,
abyście się stali światłem dla waszych braci. 
(Błogosławieństwo na Uroczystość Objawienia Pańskiego)
 
Drodzy Członkowie Ruchu Światło-Życie,
 
jako wspólnota Oazy Jedności Diakonii Ewangelizacji, zgromadzona w Częstochowie 
w dniach 28-30.12.2017 roku, w której skład weszli członkowie Centralnej Diakonii Ewangelizacji, przedstawiciele 15 diecezji oraz Ruchu w Republice Czeskiej, pragniemy podzielić się ze wszystkim naszymi refleksjami i jednocześnie zainspirować do bardzo konkretnych działań ewangelizacyjnych w różnych wymiarach.
 
Efektem naszej pracy i modlitwy podczas OJDE są następujące wnioski:
•   Musimy wzbudzać we wszystkich chrześcijanach, zwłaszcza członkach Ruchu, pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny, bo to jest nakaz Chrystusa. Zadaniem Diakonii Ewangelizacji jest zapalanie ludzi i środowisk do głoszenia nadziei w Chrystusie. 
 
•   Ewangelizacja nie jest tylko akcją. Wymaga ona indywidualnego podejścia, poświęcenia czasu, wejścia w relację z ewangelizowanym, a przede wszystkim wskazania miejsca dalszej formacji. Podstawową formą ewangelizacji jest ewangelizacja indywidualna w codziennym życiu, poprzez świadectwo słowa i życia. Ewangelizacja powinna stać się stylem życia, z którego nie wynikają tylko wielkie jednorazowe wydarzenia, ale jest ona szczególnie obecna w sytuacjach dnia codziennego.
 
•   Miejscem działania Diakonii Ewangelizacji jest przede wszystkim parafia i to właśnie tam, mamy być obecni na stałe. Diakonie Diecezjalne przygotowują do działania w parafii. 
 
•   Duch Święty kieruje ewangelizacją, potrzebujemy Jego namaszczenia jako źródła i owocności głoszenia Dobrej Nowiny. Szczególnie ważne jest poddanie wszystkich działań (życia) światłu Ducha Świętego poprzez rozeznanie osobiste oraz wspólnotowe.
 
•   Zadbajmy, by wszystkie formy duszpasterstwa, szczególnie: rekolekcje szkolne i parafialne, przygotowanie do sakramentów, święcenie pokarmów, kolędowanie itd., miały charakter ewangelizacyjny. 
 
 
Wnioski dotyczące konkretnych obszarów głoszenia Dobrej Nowiny:
 
Ewangelizacja rodzin:
- dbać o przykład życia rodzinnego dla znajomych i otoczenia
- przydzielanie zadań w Domowym Kościele, zachęcanie przez to do podjęcia Diakonii
- pracować nad ewangelizacją indywidualną, tak by nie tylko przekazywać Ewangelię dzieciom, ale ewangelizować na zewnątrz
Ewangelizacja młodzieży:
- zwrócić uwagę przede wszystkim na indywidualną relację z młodymi, poświęcanie im czasu nie tylko w czasie spotkań formacyjnych, ale przede wszystkim poza nimi
- potrzeba na bieżąco dzielić się pomysłami – ogólnopolska baza materiałów ewangelizacyjnych
- nie bać się nowych i kreatywnych pomysłów przyciągających młodzież
Ewangelizacja dorosłych:
- Dorosłym należy znaleźć miejsce w Kościele wedle ich talentów, także włączyć ich w formację młodzieży
- potrzeba parafialnego środowiska wzrostu (grup, diakonii)
Ewangelizacja indywidualna:
- odbywa się nie z 20 m, ale z 20 cm, chodzi tu o spotkanie, rozmowę z człowiekiem
- uświadomienie, że ewangelizacja indywidualna to powołanie każdego chrześcijanina
- ewangelizator musi żyć Jezusem, żeby się Nim podzielić, żadne techniki i kursy nie zastąpią żywej wiary
- inspirowanie każdego ochrzczonego do głoszenia Chrystusa
- ewangelizacja musi wypływać z relacji z Chrystusem i być dla nas pasją
Ewangelizacja w przygotowaniu do Sakramentów:
- przygotowanie i ewangelizacja indywidualna zamiast masowej, by pracować nad relacją z Bogiem, którą sakrament ma wzmocnić
- przygotowujemy też do korzystania z sakramentów, a nie tylko do ich przyjęcia, np. w spotkaniach po sakramencie. 
- uświadomienie, że sakrament to moment spotkania z Chrystusem
Ewangelizacja w szkole:
- prawdziwe świadectwa głoszone młodym
- trzeba dać czas Bogu na działanie, a młodym czas na spotkanie z Bogiem
- różnorodne świadectwa z wielu sfer życia
- potrzeba mocnych wspólnot, które prowadzą rekolekcje
- ewangelizacja przez wspólnotę i dobre jakościowo przygotowanie
- lepiej prowadzić mniej rekolekcji mając silną grupę, niż więcej tylko kilkoma osobami
- przynajmniej część prowadzących ewangelizacje powinna być z danej parafii
- „tłuściutki robak na haczyku” – szukamy czegoś co zachęci do słuchania Ewangelii
 
Ewangelizacja w parafii:
- nie można zapominać o ludziach po ewangelizacji, trzeba im dać miejsce wzrostu
- najpierw modlitwa, później działanie
- wezwanie do powszechnej modlitwy za parafie i Księży Proboszczów
- ewangelizacja jest początkowym etapem, ma sens gdy potem nastąpi formacja, bo człowiek się zapala, a potem szybko gaśnie
- działanie z szeroką perspektywą, planowanie działań długofalowych
- ożywianie i tworzenie rad parafialnych (udział w nich członków Ruchu)
- wykorzystywać tradycje religijne do ewangelizacji
- rewizja we wspólnotach planu ACR2
- włączyć ORAE do formacji bierzmowanych
- promocja ewangelizacji w Kościele, min. Diakonie Parafialne 
- szukać ludzi tam gdzie są, tworzyć katolickie centra kultury, sportu, itd.
 
 
Prosimy o rozpropagowanie tego listu we wszystkich wspólnotach Ruchu Światło-Życie od diecezji po parafie. Zapewniamy o naszej modlitwie!
 
W imieniu uczestników OJDE,
Centralna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie
Oaza Modlitwy w Carlsbergu - zaproszenie
Oaza Modlitwy w Carlsbergu
 

1 procent

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji strony.