Strony warte odwiedzenia:

Centralna Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie
http://oaza-diakoniamisyjna.blogspot.com/

Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Katowickiej
http://www.pdm.archidiecezja.katowice.pl

Komisja Episkopatu ds. Misji
www.misje.pl

Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
http://cmf1.home.pl/cfm

Dzieło Pomocy Ad Gentes
http://adgentes.misje.pl/

Ks. Rafał Lar - misjonarz w Kazachstanie
http://www.rafalar.invito.pl/

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce
http://www.missio.org.pl/pontyfikat/