Konkurs na Kartkę Świąteczną

Diakonia Komunikowania Społecznego ogłasza konkurs na kartkę świąteczną, której jeszcze nie widział nikt… Termin nadsyłania prac: 18 grudnia 2017.

Wasz projekt na pewno będzie niebanalny i stanie się kartką świąteczną na miarę całej diecezji.

Gotowi? Do dzieła!

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Diakonia Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie życzeń świątecznych, które zostaną użyte jako życzenia dla wszystkich oazowiczów naszej Archidiecezji.

3. W konkursie mogą brać udział parafialne wspólnoty oazowe.

4. Każda wspólnota może nadesłać nie więcej niż trzy prace.

5. Prace na konkurs można nadsyłać od 18.11. do 18.12.2017 roku.

6. Prace powinny mieć formę graficzną. Dopuszczalne formaty prac to: JPG, BMP, PNG.

7. Cała praca musi być autorstwa wspólnoty nadsyłającej pracę na konkurs. Wszelkie wykorzystane elementy grafiki należy wyraźnie zaznaczyć z podaniem ich źródeł.

8. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dks@katowice.oaza.pl. W treści e-maila należy podać parafię razem z adresem oraz rejon.

9. Po otrzymaniu e-maila z pracą i stwierdzeniu kompletności podanych danych oraz załączników organizator prześle potwierdzenie otrzymania pracy.

10. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 20.12.2017 r. poprzez wybranie przez członków Diakonii Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej najlepszej pracy.

11. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

12. Nagrody zostaną przekazane laureatom osobiście przez delegację wybraną spośród członków Diakonii Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej.

13. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w serwisie katowice.oaza.pl oraz innych mediach oazowych.

15. Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych osobowych.

16. Uczestnicy przesyłając prace zgadzają się na ich publikację oraz podpisanie imionami
i nazwiskami w serwisie katowice.oaza.pl. oraz innych mediach oazowych.

17. Osoby wysyłające pracę konkursową oświadczają, że wydanie dzieła na zasadach określonych niniejszym regulaminem nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności paw autorskich.

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wymienionych praw praca zostanie zdyskwalifikowana i usunięta ze stron www konkursu.

19. Przystąpienie do konkursu (tj. wysłanie pracy) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

20. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Diakonii Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej oraz członkowie ich rodzin. Udział w konkursie wyklucza możliwość oceniania prac.

Wrzesień 2023

29 września – 1 października

Rekolekcje dla par rejonowych (nowych i dla tych, którzy jeszcze nie byli). Olsztyn, koło Częstochowy

Październik 2023

8 października

Cały dzień
I Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)

9 października

18:00
I Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)

Newsletter

Zapisz się, by regularnie otrzymywać powiadomienia o nowych treściach!

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.