Konferencja naukowa w 95 rocznicę urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

blachnicki.jpg

Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki UŚ oraz Instytut Teologii Praktycznej UKSW mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

“Aktualność myśli pastoralno-katechetycznej ks. Franciszka Blachnickiego”

w 95 rocznicę urodzin Sługi Bożego. (piątek 21 października aula Wydziału Teologicznego UŚ – początek o godz. 9.00).

W marcu 2016 roku minie 95 rocznica urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W obszarze myśli katechetycznej i pastoralnej wciąż aktualne są jego przemyślenia, koncepcje i praktyczne propozycje, szczególnie widoczne w Ruchu Światło-Życie. Należy je więc przypominać, dokonywać nad nimi naukowej refleksji, próbować przenosić w dzisiejszą praktykę duszpasterską. Jest w nich bowiem niezwykły dynamizm twórczy, inspiracje do dalszych poszukiwań, które nie powinny być zaniechane, gdyż potrzebne są dla ubogacenia polskiej myśli i praktyki katechetycznej oraz pastoralnej. W czasie sympozjum organizatorzy pragną dokonać analizy jego dorobku pastoralnego i katechetycznego, szczególnie pod kątem katechumenalnych ujęć teologii pastoralnej, zastosowania idei dziecięctwa Bożego w katechezie, analizy Ruchu Światło-Życie we współczesnym kontekście społeczno-kulturowym, ukazania życia ks. Blachnickiego i jego zaangażowania prowadzącego do świętości życia.

Program konferencji – tematy referatów:

  • 9.00 – Otwarcie konferencji
  • Droga do świętości ks. F. Blachnickiego – ks. bp. dr A. Wodarczyk (Katowice)
  • Dziecięctwo Boże we współczesnym wychowaniu – ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa)
  • Ruch Światło-Życie wobec społeczno-kulturowych wyzwań postmodernizmu – dr hab. prof. WSSE w Gdańsku Marek Marczewski
  • Ewangelizacyjno-katechumenalny zwrot w duszpasterstwie – ks. dr Wojsław Czupryński (UWM Olsztyn)

Wrzesień 2023

29 września – 1 października

Rekolekcje dla par rejonowych (nowych i dla tych, którzy jeszcze nie byli). Olsztyn, koło Częstochowy

Październik 2023

8 października

Cały dzień
I Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)

9 października

18:00
I Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)

Newsletter

Zapisz się, by regularnie otrzymywać powiadomienia o nowych treściach!

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.