DWARŚŻPZAKSWW

Autorką relacji oraz zdjęć jest Justyna Smołka
Rozpoczęcie studiów wiąże się dla wielu z nas z opuszczeniem rodzinnych stron i oddaleniem od wspólnot, w których wzrastaliśmy. Chociaż część animatorów, studiujących we Wrocławiu, nadal posługuje w swoich parafiach lub formuje się w oazach, czy
duszpasterstwach akademickich, zainspirowani inicjatywą śląskich studentów w Krakowie, również zapragnęliśmy spotkać się na Dniu Wspólnoty.
 
W środę, 6 grudnia, miało miejsce pierwsze takie spotkanie we Wrocławiu. Zgromadziliśmy
się jako 12-osobowa grupa wraz z księdzem Waldemarem Maciejewskim, by w mieście,
gdzie się kształcimy, stworzyć wspólnotę. Wspólnie przeżyliśmy Mszę Świętą, pochylaliśmy się nad Słowem Bożym podczas Namiotu Spotkania. Poświęciliśmy też czas, by poznać ideę Nowego Człowieka według zamysłu Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, którą chcemy realizować w Ruchu Światło-Życie. Jako że było to nasze pierwsze spotkanie, znaleźliśmy czas i na to, by się wzajemnie poznać. Bardzo cieszymy się tym czasem i oczekujemy kolejnego Dnia Wspólnoty na wrocławskiej ziemi.
 
A dla osób lubiących wyzwania zostawiamy do rozszyfrowania skrót literowy z tytułu.
Nagrodą gwarantowaną będzie satysfakcja.
 
  
Nowy moderator diecezjalny wybrany!
Przywitaj Nowy Rok z Bogiem!

Domy i Ośrodki