Diakonia Muzyczna

Diakonia Muzyczna – jest miejscem, gdzie mogą spotkać się ze sobą osoby zainteresowane przeżywaniem pięknej liturgii oraz działające do tej pory indywidualnie w swoich parafiach, a które szukają wspólnoty, która z jednej strony wesprze ich prace, a z drugiej – rzuci nowe światło na dotychczasowe osiągnięcia.
Chcemy, aby liturgia (kult sprawowany na ziemi) była jak najpiękniejsza, gdyż (jak wierzymy) jest sprawowana wobec majestatu Zmartwychwstałego Pana i łączy się z anielskimi chórami, które wyśpiewują Najwyższemu chwałę.

Zadania Ośrodka Liturgicznego:

  • kształtowanie wrażliwości liturgicznej (zarówno wśród osób biorących udział w rekolekcjach, warsztatach, liturgii, jak i wśród wszystkich odpowiedzialnych za to dzieło),
  • ożywienie liturgii w parafiach, do których należą osoby zaangażowane w działalność OL,
  • tworzenie środowiska miłośników liturgii i muzyki liturgicznej,
  • promocja dobrej muzyki liturgicznej,
  • wychowywanie pokolenia muzyków kościelnych w duchu nauczania oraz tradycji Kościoła Katolickiego,
  • formacja liturgiczna osób duchownych poprzez wspólne spotkania, konferencje oraz sprawowanie wzorcowej liturgii,
  • promocja dobrej muzyki religijnej wykonywanej podczas wspólnotowych modlitw, ewangelizacji prowadzących do spotkania z Chrystusem w Eucharystii,
  • osobista świętość, której źródło odnajdujemy w liturgii.

Odpowiedzialny

Filip Białas
e-mail: dmuzak@gmail.com

Miejsce spotkań

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach 
ul. Graniczna 26, 40-018 Katowice 

Terminy spotkań

Chór Ośrodka Liturgicznego spotyka się w każdy poniedziałek na Mszy o godz. 18:00. Próby chóry odbywają się bezpośrednio po mszy św.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

osrodekliturgiczny.pl

Kontakt

Adres do korespondencji:
Ośrodek Liturgiczny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
im. św. Benedykta Rzymskokatolicka Parafia św. Jadwigi Śląskiej
ul. Wolności 51
41-500 Chorzów

Moderator OL – ks. Bartosz Zygmunt 
mail: moderator@osrodekliturgiczny.pl, +48668349358
Dorota i Marcin Łęczyccy
odpowiedzialni za działalnie OL wewnątrz Ruchu Światło-Życie
mail: marcin@giszowiec.org

sekretariat: sekretariat@osrodekliturgiczny.pl
chór: chor@osrodekliturgiczny.pl
chór dziecięcy: dzieci@osrodekliturgiczny.pl
orkiestra: orkiestra@osrodekliturgiczny.pl