Diakonia Komunikowania Społecznego

dks logo concept2.1

Diakonia Komunikowania Społecznego jednoczy członków i uczestników Ruchu Światło-Życie zajmujących się przekazem informacji.

W zamyśle założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego „diakonia środków przekazu” miała wykorzystywać dla Ruchu inne niż druk środki komunikacji społecznej (film, radio, telewizja, kasety, przezrocza). Nazwa diakonii została zmieniona na „diakonia komunikowania społecznego” w maju 2001 r. na szczeblu centralnym. Można też spotkać się z nazwą „diakonia mass mediów” (DMM).

Na nasze spotkania zapraszamy szczególnie te osoby, które:

  • chcą rozwijać się w zagadnieniach dotyczących współczesnych form komunikacji (multimedia, internet, sieci społecznościowe, itp.) i przekazywać tę wiedzę dalej;
  • potrafią tworzyć grafikę komputerową (przede wszystkim na potrzeby www);
  • mają pomysł na poprawę i ulepszenie komunikacji i przepływu informacji w Ruchu;
  • reporterów i fotoreporterów – ludzi działających w terenie, którzy tworzyliby relacje, reportaże, fotoreportaże, zbierali i redagowali zaproszenia na wydarzenia ważne w życiu Ruchu w archidiecezji;

Terminy i miejsce spotkań

Miejsce spotkań: Spotykamy się w Domu Ruchu Światło-Życie przy ul. Różyckiego 8 w Katowicach. Zaczynamy o godzinie 19:00.

Terminy spotkań w 2023: 11.01.; 08.02.; 08.03.; 12.04.; 10.05.; 14.06.