Diakonia Społeczna

Diakonia Społeczna

Gdyby ruch oazowy zatrzymał się na działalności czysto religijnej czy formacyjnej i orzekł: my się nie mieszamy do innych spraw, bo to jest polityka, to ruch ten przekreśliłby swoje własne założenia. Sprawdzianem autentyczności i owocności ruchu jest właśnie to, że z niego wyrastają różne formy angażowania się na rzecz ludzi.

ks. Franciszek Blachnicki, O chrześcijaństwie konsekwentnym i o polskiej teologii wyzwolenia

Diakonia Społeczna powstała w 2015 r. Jej celem jest ewangelizacja poprzez „szerzenie szeroko pojętej Nowej Kultury polegającej na przenikaniu wszelkich przejawów i dziedzin życia ludzkiego wartościami Nowego Człowieka i Nowej Wspólnoty” – a skoro wszystkich dziedzin życia ludzkiego, to także całokształtu życia społecznego i obywatelskiego; chodzi więc zatem o krzewienie patriotyzmu rozumianego jako postawa chrześcijańskiej odpowiedzialności za wspólnotę, do której przynależę: wspólnotę nie tylko parafii i Kościoła, ale i osiedla, miasta, regionu, państwa i Narodu Polskiego.

(cytat za: ks. Franciszek Blachnicki, Statut Carlsberski 1983 r.)

Cel ten chcemy realizować poprzez:

  1. Modlitwę za Ojczyznę
  2. Upowszechnianie kultury pamięci
  3. Pogłębianie świadomości obywatelskiej i społecznej ludzi Kościoła
  4. Kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy społeczne
  5. Popularyzację katolickiej nauki społecznej

Odpowiedzialni

ks. Adrian Lejta
Magdalena Węglarz

Miejsce spotkań

Dom Ruchu Światło-Życie
ul. Różyckiego 8, Katowice – Brynów

lub

kawiarenka przy bazylice w Piekarach Śląskich

Kontakt

Fanpage na Facebooku: Diakonia Społeczna Katowice