Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych – Jest diakonią specjalistyczną i służy wszystkim sprawom związanym z oazami rekolekcyjnymi różnego rodzaju, typu i stopnia, a w szczególności:

 • redaguje i rozprowadza zgłoszenia na rekolekcje,
 • przyjmuje zgłoszenia uczestników,
 • przydziela uczestników do oaz średnich,
 • redaguje materiały potrzebne do prowadzenia oaz rekolekcyjnych,
 • współpracuje z Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych oraz Centralną Diakonią Formacji Diakonii,
 • sporządza statystyki rekolekcji oazowych.

Odpowiedzialni

ks. Wojciech Solik 

wojciech.solik@gmail.com

Kinga Knop 

kingaknop@gmail.com

Posługujący

Stale posługują w diakonii:

 • Weronika Czardybon z Katowic
 • Alicja Kiełbasa z Jastrzębia Zdroju
 • Halina Laskowska z Żor
 • Angelika Siatkowska z Jastrzębia Zdroju
 • Małgorzata Stempin z Rudy Śląskiej

oraz rodziny Domowego Kościoła:

 • Joanna i Marcin Białas
 • Barbara i Ryszard Czernik
 • Zofia i Kazimierz Dyrcz
 • Teresa i Jan Gratka.

Kontakt

telefon komórkowy: 694 949 275 

e-mail: dor.katowice@gmail.com , Oaza Rodzin – e-mail: dk.dor.katowice@gmail.com

Strona internetowa DOR: www.dor.katowice.pl
Strona internetowa CDOR www.oaza.pl/cdor/