Diakonia Liturgii

W 1995r. z osób posługujących i organizujących spotkania liturgiczne na szczeblu diecezjalnym (Dni Wspólnoty Moderatorów, Moderatorek, Rozesłania, Podsumowania, itp.), a wywodzących się z Rejonowej Diakonii Liturgii w Chorzowie, wykrystalizowała się grupa, która w późniejszym czasie otrzymała status Diecezjalnej Diakonii Liturgii.

Celem Diakonii Liturgicznej, zgodnie z wizją Ojca Franciszka Blachnickiego, jest formacja liturgiczna wiernych, aby doprowadzać ich do umiłowania liturgii i sprawowania jej w duchu odnowy, tak by stawała się ona faktycznie szczytem i źródłem życia Kościoła oraz ośrodkiem życia wspólnot lokalnych.

Formacja i służba. To dwa obszary działalności Diakonii. Na comiesięcznych spotkaniach poznajemy Liturgię i zachwycamy się jej pięknem rozważając dokumenty o niej mówiące. Pomiędzy nimi posługujemy m.in. koordynując posługi liturgiczne podczas Studium Animatora, redagując pomoce liturgiczne na oazy letnie, prowadząc warsztaty dla animatorów liturgicznych przed oazami letnimi oraz realizując zadania specjalne.
Na spotkania zapraszamy wszystkich po przeżytej formacji podstawowej, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o liturgii i przekazywać ją w lokalnych wspólnotach.

Moderatorem Diakonii jest Krzysztof Nawrat.
Opiekunem duchowym ks. Kazimierz Cichoń.

  • Terminy spotkań w roku formacyjnym
    2021/2022:

    21.09, 12.10, 9.11, 7.12, 11.01, 8.02, 8.03, 12.04, 10.05, 21.06

    Spotkania rozpoczynają się Mszą Świętą o godz. 18.00 w kościele św. Jadwigi w Chorzowie dojazd
    Część formacyjna w domu parafialnym o 18.45 dojazd