[Dekalog Oazowicza #4] Deuterokatechumenat

c4.jpg

O drodze deuterokatechumenatu w czwartym odcinku cyklu „Dekalog Oazowicza” z księdzem Adamem Skutelą rozmawia Weronika Czulak.

Etap katechumenatu nazywamy w Ruchu Światło-Życie deuterokatechumenatem. Czemu właśnie taka nazwa, skąd bierze się to „deutero”?

W tłumaczeniu na język polski „deutero” oznacza „ponowny”. Na początku drogi myślenia o odnowie Kościoła ksiądz Franciszek Blachnicki zauważył, że wielu katolików funkcjonuje trochę na zasadzie wiary tradycyjnej, która jednak nie jest pogłębiona, że nie odkrywają wartości i znaczenia sakramentu chrztu. Zaczął więc szukać rozwiązań w tym kierunku. Z pomocą przyszedł mu dokument, który pojawił się po Soborze Watykańskim II: „Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Ksiądz Franciszek wykorzystał te materiały, żeby wrócić do tematu chrztu w formacji – większość katolików przyjęło bowiem chrzest jako dzieci i nigdy nie pogłębiło jego znaczenia. W przeszłości wprowadzanie do żywej wiary miało miejsce w rodzinach, potem przejęły to parafie i przez różne historyczne zmiany po jakimś czasie przestało spełniać swoją rolę. Wiara stała się takim zewnętrznym przeżywaniem, nie było w niej głębi. Stąd właśnie deuterokatechumenat, czyli odkrycie na nowo, czym naprawdę jest wiara.

W treści charyzmatu katechumenatu ojciec Franciszek dwukrotnie zwrócił uwagę, że katechumenat wyrasta z ewangelizacji, że na niej bazuje. Dlaczego najpierw musi być ewangelizacja? Czy jako człowiek wierzący nie mogę po prostu przyjść do jakiejś grupy i od razu wejść w formację katechumenalną?

Ewangelizacja jest związana z głoszeniem kerygmatu, czyli odkrycia Bożej miłości i wejście w relację z Panem Bogiem. Po niej następuje kolejny etap, który nazywamy katechizacją, czyli wejście w głębię tych treści. W ewangelizacji nie chodzi o to, że ktoś przekaże nam jakieś treści, których my się nauczymy. Chodzi o wejście w doświadczenie żywej wiary i życia tą wiarą na co dzień. Stąd to rozróżnienie – najpierw jest kerygmat, a potem to dopełnienie przez katechezę, pogłębienie. Katecheza to też nie jest wyłącznie przekaz treści, tylko wejście w doświadczenie małej grupy i formacja w niej. To jest taki ciągły proces: słuchamy Słowa Bożego, kierujemy się nim i to nas prowadzi do odkrywania wartości modlitwy, sakramentów, nieustannego nawracania i wzrostu we wspólnocie, a następnie dawania świadectwa.

Czyli katechizacja jest pozbawiona sensu, jeżeli nie ma wiary żywej, nie ma relacji z Bogiem?

Nie tyle pozbawiona sensu, ale bez wcześniejszej ewangelizacji może prowadzić do sytuacji rozdźwięku. Na przykład młody człowiek wie, jak wygląda w jego domu, że rodzice nie żyją wiarą, że bardziej są „niedzielni”, może nawet „świąteczni”. I taki człowiek na katechezie słyszy pewne treści i nagle ma zderzenie: wie, jakie jest życie, a tu słyszy, jakie ma być. Nie ma przełożenia, jedno jest dalekie od drugiego. Gdyby rodzicie żyli wiarą, to człowiek dostaje na katechezie pogłębione treści tego, co ma przełożenie na życie. Mamy tutaj próbę zastąpienia przez katechezę tego, co nazywamy ewangelizacją. To nie jest to samo, katecheza jest kolejnym etapem ewangelizacji. Największy sens katecheza ma wtedy, kiedy jest adresowana do ludzi naprawdę wierzących, mających relację z Bogiem, bo oni chcą pogłębiać wiarę.

Na czym polega deuterokatechumenat w Ruchu? W założeniu jest to trzyletnia formacja, ale w takim potocznym podejściu często sprowadzamy go do kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Zgodnie z założeniami ojca Franciszka, w drodze katechumenatu, czy też deuterokatechumenatu chodzi o to, żeby doprowadzić człowieka do stania się prawdziwym chrześcijaninem, czyli uczniem Pana. W Ruchu mamy trzyletni cykl, który jest nawiązaniem do tego, co działo się na początku w Kościele. Też były te etapy, które my w Ruchu mamy pięknie ponazywane i usystematyzowane. Katechumeni najpierw wchodzili w relację, odkrywali, kim jest Jezus, dlaczego to jest takie ważne – budować na Nim, mieć z Nim relację. Potem tę relację pogłębiali przez życie sakramentalne, przez odkrycie, że mają żyć we wspólnocie Kościoła – nasz trzeci stopień. To jest pewna droga. Mamy w Ruchu pewne niebezpieczeństwo: zaliczamy kolejne etapy. A tak naprawdę kroki pokazują te istotne rzeczy, które są we wspólnocie Kościoła, to, co Kościół przeżywa. Każdy krok jest kolejnym etapem, a każdy ten etap zakłada, że ja jestem coraz bardziej dojrzały. Wszystko się rozmywa, jeżeli zaczynamy „zaliczać”. Tu jest ważna rola tych, którzy prowadzą. Mają prowadzić – widząc. Tak było przy pierwotnym katechumenacie. Prowadzący widzieli, że dany człowiek jeszcze potrzebuje czasu, że nie jest dojrzały. Wtedy nie tyle przetrzymywali, żeby ukarać, ale wydłużali mu drogę, żeby dojrzał. Żeby nie tylko te treści zakodował, zapamiętał, ale też zaczął nimi żyć.

Czy nie jest to problem, że mamy w Ruchu aż 10 kroków, trudnych nawet treściowo, a my na jeden krok poświęcamy w formacji tylko dwa spotkania? Ten prowadzony człowiek nie ma nawet czasu, żeby to w ogóle zrozumieć, a co dopiero przeżyć, a już trzeba iść dalej. Czy nie mamy na to za mało czasu?

W pewnym sensie tak. Dlatego tu jest ważna rola animatora, który prowadzi daną grupę. Bo on widzi, na przykład, że dla tych konkretnych ludzi treści są trudne, mają z nimi kłopot. Wtedy zawsze jest możliwość wydłużenia. Nie może być tak, że są sztywne ramy, których się trzymamy, bo taki jest program. Tam są też wskazówki, że można to rozszerzyć.

Tylko że, z drugiej strony, wszystkie kroki powinny być „przerobione” przed rekolekcjami, a ten cykl spotkań dotyczących kroków zaczyna się dopiero w pewnym momencie roku.

Ale można przeciągnąć tę formację kroków na przykład na dwa lata, wtedy tego czasu jest więcej. Tu nie chodzi o to, żeby sprawdzić, jak ludzie zapamiętują tę treść. Sama nazwa mówi, że to są kroki KU DOJRZAŁOŚCI – to jest podpowiedź, w jakim kierunki mamy iść. To jest zadanie tego, który grupę prowadzi – on sam musi mieć świadomość tego, czy te treści odkrył i przeżył. Bo skoro ja miałem takie trudności, to ci, których teraz prowadzę, też będą mieć te trudności. Więc wydłużam, bo widzę, że sobie nie radzą. Patrzę, czy oni żyją tymi treściami na co dzień. Bo to jest istota sprawy.

A tu się często robi rozdźwięk.

Tu jest rozdźwięk nie tylko w Ruchu, ale w ogóle w Kościele. Nie ma tego przeżywania, życia wiarą. Bo my to wszystko świetnie może znamy, a tak naprawdę jest to powierzchowne. Patrząc na początki katechumenatu widzimy, że nikogo nie dopuszczano do następnego etapu, jeśli się nie wykazał. Nie na zasadzie testów, zaliczeń czy kartkówek. Patrzono, czy katechumen tym żyje, czy daje świadectwo tym treściom, które przyjął, czy uważa za swoje. Dlatego właśnie ta mała grupa jest bardzo ważna przy katechumenacie. To jest ta grupa, w której wspólnie rozważamy Słowo Boże, jest wspólna modlitwa, życie sakramentalne. I widzimy czy ten konkretny człowiek tym żyje, wzrasta, i możemy podjąć decyzję, czy możemy z nim iść dalej w jego formacji, czy nie. Jeśli nie, to trzeba mu po prostu dać więcej czasu.

Ojciec Franciszek nazywa katechumenat „szkołą uczniów Pana”. Czyli katechumenat powinien być czymś na wzór apostołów, którzy szli za Jezusem?

Dokładnie, to jest to odwzorowanie – trzy lata drogi. Ale jeszcze raz – nie trzymajmy się sztywno. Człowiek przychodzi ze swoją kondycją i historią, i takiemu człowiekowi trzeba umożliwić wzrost. Tak naprawdę katechumenat dotyczy całego naszego życia, do tego ciągle można wracać.

W treści charyzmatu jest takie sformułowanie, że „formacja katechumenalna powinna prowadzić do dojrzałej wiary”. Czym charakteryzuje się dojrzała wiara?

Dojrzała wiara polega na tym, że żyję jej elementami. Słowa Bożego nie traktuję na zasadzie: świetnie operuję, znajdę w nim wszystko, tylko do niego wracam, pytam, kieruję się nim i poddaję się mu. Nie tylko modlę się na zasadzie: znam pacierze, ale funkcjonuje moja prawdziwa indywidualna modlitwa, modlitwa we wspólnocie. W dojrzałej wierze jest droga sakramentów, życie w sakramentach, korzystanie z nich, odkrywanie. Kolejnym etapem jest przemiana, metanoia. Ciągle się nawracam – nie tylko z okazji Wielkiego Postu, bo tak trzeba, wypada, tylko moje nawrócenie jest nieustannym procesem. I wreszcie świadczę o tym w środowisku mojego życia, tam gdzie jestem. I do czego mnie doprowadza ta dojrzała wiara? Wchodzę z tego etapu katechumenatu do diakonii, a więc podejmuję konkretną służbę, posługę w mojej lokalnej wspólnocie, tam, gdzie żyję. Podsumowując, dojrzała wiara polega na tym, że te etapy przeszedłem, przeżyłem, trwam w tym cały czas, ale idę dalej – bo chcę tym teraz służyć.

Ojciec Franciszek zwraca uwagę, że ta formacja katechumenalna może być darem dla parafii. Bo często parafie są – sam ojciec Franciszek to w tym charyzmacie określił – zamierające, ludziom się nie chce, nie angażują się, jest ksiądz i dwóch ministrantów – i tyle. W jaki sposób taki człowiek, który ma w sobie dużo energii, chęci, zapału, ale zderza się z taką rzeczywistością, może w ogóle ożywić parafię?

Sedno jest w tym, że parafia to nie jest sprawa tylko księdza proboszcza. Ojciec Franciszek mówi, że w parafii ma być współpraca, współodpowiedzialność o zbawienie ludzi. Kluczowe jest pytanie, jaką dany człowiek ma wizję Kościoła. Jeśli ksiądz i człowiek świecki mają wspólną wizję, to mogą razem coś w tym kierunku robić. Zaczyna się wspólna ewangelizacja i podprowadzanie ludzi. Jedną z takich okazji, żeby coś zrobić, może być na przykład chrzest dzieci. Można rodzicom pewne rzeczy uświadamiać, pokazywać w ramach katechezy. Ja, gdy byłem jeszcze w parafii, też się starałem rodzicom to pokazywać, że są odpowiedzialni za przyprowadzenie do wiary. Bo często się okazuje, że sami rodzice potrzebują nawrócenia. Dalej – przygotowanie do pierwszej komunii, bierzmowania. Dzisiaj to często wygląda na zasadzie: zdajemy egzamin, trzeba zaliczyć katechizm czy inne treści. Ale gdzie jest prowadzenie do doświadczenia żywej wiary, osobistej relacji? Tego brakuje. Na tym polega odnowienie, że wracamy do tego, co jest początkiem. Dlaczego są parafie skostniałe? Bo nie ma etapu katechumenatu w parafiach, jest tylko z nazwy. Powiem więcej: to jest pomylenie pojęć. To jest bardziej akcja duszpasterska, a nie katechumenat. Katechumenat właśnie polega na tym, że wchodzimy głębiej. Taki ksiądz proboszcz nie zrobi wiele, jeśli nie ma współpracowników. W tej drodze historycznej katechumenatu kto to wszystko robił na początku? To robili ludzie świeccy, to nie była rola księdza, on miał udzielać sakramentów. Dlatego Ruch przygotowuje ludzi, którzy dostają narzędzia, są praktycznie gotowi, mogą iść ewangelizować i prowadzić w katechumenacie. Trzeba tylko się zebrać i to pokazać.

Czyli jako człowiek, który przeszedł formację katechumenalną powinnam przyjść i powiedzieć: księże, chcę zrobić tak a tak, a nie chodzić i mówić: bo moja parafia, bo mój ksiądz to i to?

Najważniejsze jest tutaj pytanie – czy naprawdę w tym człowieku dokonał się proces deuterokatechumenatu? Bo może być tak, że zewnętrznie jest wszystko w porządku. Ale czy to wewnątrz się w nim dokonało? Jeśli tak, to będzie to, o czym mówisz – przychodzę i chcę kogoś przygotować, biorę odpowiedzialność. Ja doświadczyłem, wiem, na czym polega, chcę pomóc innym.

Tutaj też trzeba powiedzieć o roli animatorów. Czasem animator podchodzi do swojej roli jako do obowiązku zrealizowania pewnego programu. Mam wrażenie, że czasami zanika takie poczucie odpowiedzialności za to, że tego drugiego człowieka prowadzę.

Tak, to jest to, co ojciec Franciszek w swojej książce napisał – sympatycy czy chrześcijanie? To się do tego sprowadza. Bo mogę przejść formację w Ruchu Światło – Życie, ale nadal będę sympatykiem, a nie chrześcijaninem. A katechumenat jest po to, żeby doprowadzić człowieka do chrześcijanina.

Dziękuję bardzo za rozmowę.


Ksiądz Adam Skutela

Moderator Domu Formacyjnego Ruchu Światło-Życie w Wiśle Jaworniku Odpowiedzialny za Diecezjalną Diakonię Formacji Diakonii i Diakonię Miłosierdzia. Od dwudziestu lat związany ze środowiskiem Ruchu.


CHARYZMAT KATECHUMENATU, CZYLI ODKRYCIE DROGI FORMACJI AUTENTYCZNYCH CHRZEŚCIJAN I UCZNIÓW PANA WE WSPÓLNOCIE LOKALNEJ

Wypracowana w Ruchu metoda formacji deuterokatechumenalnej dla młodzieży i dorosłych, bazująca na ewangelizacji a prowadząca do diakonii, czyli aktywnego zaangażowania się w proces budowania i w życie wspólnoty lokalnej – parafii, jest szczególnym darem, którym może on służyć tym wspólnotom. Brak autentycznej ewangelizacji, z której wyrasta katechumenat – szkoła uczniów Pana, prowadząca do dojrzałej wiary, wyrażającej się w zdolności dawania świadectwa, jest źródłem kryzysu i słabości tradycyjnych, stopniowo zamierających parafii.

Za: Ks. Franciszek Blachnicki, „List z Boliwii”, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2017, s. 7

ddkskatowice@gmail.com

Grudzień 2022

4 grudnia

17:30 – 21:00
II Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)

5 grudnia

18:00 – 21:00
II Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)

8 grudnia

Cały dzień
NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP – Uroczystość patronalna Wspólnot Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej

ddkskatowice@gmail.com

Listopad 2022

N P W Ś C P S
wtorek 11-01
środa 11-02
czwartek 11-03
piątek 11-04
sobota 11-05
 • Cały dzień Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)
niedziela 11-06
poniedziałek 11-07
wtorek 11-08
środa 11-09
czwartek 11-10
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia
piątek 11-11
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia
sobota 11-12
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia
niedziela 11-13
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia
poniedziałek 11-14
wtorek 11-15
środa 11-16
czwartek 11-17
piątek 11-18
sobota 11-19
 • Cały dzień Studium Animatora, sesja jesienna
niedziela 11-20
poniedziałek 11-21
 • Cały dzień Rekolekcje dla kapłanów Ruchu
wtorek 11-22
 • Cały dzień Rekolekcje dla kapłanów Ruchu
środa 11-23
 • Cały dzień Rekolekcje dla kapłanów Ruchu
czwartek 11-24
 • Cały dzień Rekolekcje dla kapłanów Ruchu
piątek 11-25
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności
sobota 11-26
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności
niedziela 11-27
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności
poniedziałek 11-28
wtorek 11-29
środa 11-30

Brak dodatkowych wydarzeń w tym miesiącu.

Grudzień 2022

N P W Ś C P S
czwartek 12-01
piątek 12-02
sobota 12-03
niedziela 12-04
 • 17:30 – 21:00 II Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)
poniedziałek 12-05
 • 18:00 – 21:00 II Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)
wtorek 12-06
środa 12-07
czwartek 12-08
 • Cały dzień NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP – Uroczystość patronalna Wspólnot Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej
piątek 12-09
sobota 12-10
 • Cały dzień II Dzień wspólnoty Animatorów Ruchu w rejonach
niedziela 12-11
 • Cały dzień II Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach
poniedziałek 12-12
wtorek 12-13
środa 12-14
czwartek 12-15
piątek 12-16
sobota 12-17
niedziela 12-18
poniedziałek 12-19
wtorek 12-20
środa 12-21
czwartek 12-22
piątek 12-23
sobota 12-24
niedziela 12-25
poniedziałek 12-26
wtorek 12-27
środa 12-28
czwartek 12-29
piątek 12-30
 • Cały dzień Święto Świętej Rodziny – Uroczystość patronalna Domowego Kościoła
sobota 12-31

Styczeń 2023

N P W Ś C P S
niedziela 01-01
poniedziałek 01-02
wtorek 01-03
środa 01-04
czwartek 01-05
piątek 01-06
sobota 01-07
niedziela 01-08
 • Cały dzień Niedziela Chrztu Pańskiego – Patronalne święto moderatorów Ruchu
 • Adoracja rodzin DK w Panewnikach
poniedziałek 01-09
wtorek 01-10
środa 01-11
czwartek 01-12
piątek 01-13
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
 • Spotkanie Odpowiedzialnych Domowego Kościoła
sobota 01-14
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
 • Spotkanie Odpowiedzialnych Domowego Kościoła
niedziela 01-15
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
 • Spotkanie Odpowiedzialnych Domowego Kościoła
poniedziałek 01-16
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
wtorek 01-17
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
środa 01-18
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
czwartek 01-19
piątek 01-20
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
sobota 01-21
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
niedziela 01-22
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
poniedziałek 01-23
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
wtorek 01-24
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
środa 01-25
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
czwartek 01-26
piątek 01-27
sobota 01-28
niedziela 01-29
poniedziałek 01-30
wtorek 01-31

Luty 2023

N P W Ś C P S
środa 02-01
czwartek 02-02
piątek 02-03
sobota 02-04
niedziela 02-05
poniedziałek 02-06
wtorek 02-07
środa 02-08
czwartek 02-09
piątek 02-10
sobota 02-11
niedziela 02-12
poniedziałek 02-13
wtorek 02-14
środa 02-15
czwartek 02-16
piątek 02-17
sobota 02-18
niedziela 02-19
poniedziałek 02-20
wtorek 02-21
środa 02-22
czwartek 02-23
 • Cały dzień 28. Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie „Parresia”
piątek 02-24
 • Cały dzień 28. Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie „Parresia”
 • 48. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
sobota 02-25
 • Cały dzień 48. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
niedziela 02-26
 • Cały dzień 48. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
poniedziałek 02-27
 • Cały dzień Krajowe Kolegium Moderatorów
wtorek 02-28

Marzec 2023

N P W Ś C P S
środa 03-01
czwartek 03-02
piątek 03-03
sobota 03-04
 • Cały dzień Studium Animatora, sesja wiosenna
niedziela 03-05
 • 17:30 – 21:00 III Diecezjalna Diakonia Jedności
poniedziałek 03-06
 • 18:00 – 21:00 III Dzień wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych (DWMiO)
wtorek 03-07
środa 03-08
czwartek 03-09
piątek 03-10
sobota 03-11
 • Cały dzień III Dzień wspólnoty Animatorów w rejonach
niedziela 03-12
 • Cały dzień III Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach
poniedziałek 03-13
wtorek 03-14
środa 03-15
czwartek 03-16
piątek 03-17
sobota 03-18
niedziela 03-19
poniedziałek 03-20
wtorek 03-21
środa 03-22
czwartek 03-23
piątek 03-24
sobota 03-25
 • Cały dzień Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)
niedziela 03-26
poniedziałek 03-27
wtorek 03-28
środa 03-29
czwartek 03-30
piątek 03-31

Kwiecień 2023

N P W Ś C P S
sobota 04-01
niedziela 04-02
poniedziałek 04-03
wtorek 04-04
środa 04-05
czwartek 04-06
 • Cały dzień TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach deuterokatechumenalnych
piątek 04-07
 • Cały dzień TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach deuterokatechumenalnych
sobota 04-08
 • Cały dzień TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach deuterokatechumenalnych
niedziela 04-09
 • Cały dzień TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach deuterokatechumenalnych
poniedziałek 04-10
wtorek 04-11
 • Cały dzień Rekolekcje moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła
środa 04-12
 • Cały dzień Rekolekcje moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła
czwartek 04-13
 • Cały dzień Rekolekcje moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła
piątek 04-14
 • Cały dzień Rekolekcje moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła
sobota 04-15
niedziela 04-16
poniedziałek 04-17
wtorek 04-18
środa 04-19
czwartek 04-20
piątek 04-21
sobota 04-22
 • Cały dzień Studium Animatora, sesja wiosenna
niedziela 04-23
 • Cały dzień Spotkanie rodzin Domowego Kościoła Emaus
poniedziałek 04-24
wtorek 04-25
środa 04-26
czwartek 04-27
piątek 04-28
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
sobota 04-29
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
niedziela 04-30
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)

Maj 2023

N P W Ś C P S
poniedziałek 05-01
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
wtorek 05-02
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
środa 05-03
czwartek 05-04
piątek 05-05
sobota 05-06
niedziela 05-07
 • 17:30 – 21:00 IV Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)
poniedziałek 05-08
 • 18:00 – 21:00 IV Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)
wtorek 05-09
środa 05-10
czwartek 05-11
piątek 05-12
sobota 05-13
 • Cały dzień IV Dzień Wspólnoty Animatorów w rejonach
niedziela 05-14
 • Cały dzień IV Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach
poniedziałek 05-15
wtorek 05-16
środa 05-17
czwartek 05-18
piątek 05-19
sobota 05-20
niedziela 05-21
 • Cały dzień Rozpoczęcie Dni Modlitw do Ducha Świętego w intencji OŻK 2023
poniedziałek 05-22
wtorek 05-23
środa 05-24
czwartek 05-25
piątek 05-26
 • Cały dzień Centralna Oaza Matka (COM)
sobota 05-27
 • Cały dzień Centralna Oaza Matka (COM)
 • Wigilia Zesłania Ducha Świętego – Dzień Diakonii
niedziela 05-28
 • Cały dzień Centralna Oaza Matka (COM)
 • Zesłanie Ducha Świętego – Dzień Animatora
poniedziałek 05-29
 • Cały dzień Centralna Oaza Matka (COM)
 • Krajowe Kolegium Moderatorów
 • Święto Matki Kościoła, Patronki Ruchu – Dzień Moderatora
wtorek 05-30
środa 05-31

Czerwiec 2023

N P W Ś C P S
czwartek 06-01
piątek 06-02
sobota 06-03
niedziela 06-04
poniedziałek 06-05
wtorek 06-06
środa 06-07
czwartek 06-08
piątek 06-09
sobota 06-10
niedziela 06-11
poniedziałek 06-12
wtorek 06-13
środa 06-14
czwartek 06-15
piątek 06-16
sobota 06-17
niedziela 06-18
 • Cały dzień Rozesłanie Oaz
poniedziałek 06-19
wtorek 06-20
środa 06-21
czwartek 06-22
piątek 06-23
sobota 06-24
niedziela 06-25
poniedziałek 06-26
wtorek 06-27
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
środa 06-28
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 06-29
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
piątek 06-30
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK

Lipiec 2023

N P W Ś C P S
sobota 07-01
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-02
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-03
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 07-04
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
środa 07-05
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 07-06
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
piątek 07-07
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
sobota 07-08
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-09
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-10
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 07-11
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
środa 07-12
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 07-13
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
piątek 07-14
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
sobota 07-15
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-16
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-17
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 07-18
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
środa 07-19
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 07-20
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
piątek 07-21
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
sobota 07-22
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-23
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-24
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 07-25
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
środa 07-26
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 07-27
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
piątek 07-28
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
sobota 07-29
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-30
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-31

Sierpień 2023

N P W Ś C P S
wtorek 08-01
środa 08-02
czwartek 08-03
piątek 08-04
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
sobota 08-05
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 08-06
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 08-07
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 08-08
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
środa 08-09
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 08-10
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
piątek 08-11
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
sobota 08-12
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 08-13
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 08-14
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 08-15
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
środa 08-16
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 08-17
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
piątek 08-18
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
sobota 08-19
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 08-20
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 08-21
 • Cały dzień PODSUMOWANIE OŻK 2023
wtorek 08-22
 • Cały dzień PODSUMOWANIE OŻK 2023
środa 08-23
 • Cały dzień PODSUMOWANIE OŻK 2023
 • Krajowe Kolegium Moderatorów
czwartek 08-24
piątek 08-25
sobota 08-26
niedziela 08-27
poniedziałek 08-28
wtorek 08-29
środa 08-30
czwartek 08-31
 • Cały dzień Podsumowanie rekolekcji DK

Wrzesień 2023

N P W Ś C P S
piątek 09-01
sobota 09-02
niedziela 09-03
 • 14:00 – 16:00 Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
poniedziałek 09-04
wtorek 09-05
środa 09-06
czwartek 09-07
piątek 09-08
sobota 09-09
niedziela 09-10
poniedziałek 09-11
wtorek 09-12
środa 09-13
czwartek 09-14
piątek 09-15
sobota 09-16
niedziela 09-17
poniedziałek 09-18
wtorek 09-19
środa 09-20
czwartek 09-21
piątek 09-22
sobota 09-23
niedziela 09-24
poniedziałek 09-25
wtorek 09-26
środa 09-27
czwartek 09-28
piątek 09-29
sobota 09-30

Październik 2023

N P W Ś C P S
niedziela 10-01
poniedziałek 10-02
wtorek 10-03
środa 10-04
czwartek 10-05
piątek 10-06
sobota 10-07
niedziela 10-08
poniedziałek 10-09
wtorek 10-10
środa 10-11
czwartek 10-12
piątek 10-13
sobota 10-14
niedziela 10-15
poniedziałek 10-16
wtorek 10-17
środa 10-18
czwartek 10-19
piątek 10-20
sobota 10-21
niedziela 10-22
poniedziałek 10-23
wtorek 10-24
środa 10-25
czwartek 10-26
piątek 10-27
sobota 10-28
niedziela 10-29
poniedziałek 10-30
wtorek 10-31

Brak zdarzeń.

Newsletter

Zapisz się, by regularnie otrzymywać powiadomienia o nowych treściach!

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.