[Dekalog Oazowicza #3] Ewangelia Wyzwolenia

c3-1500.jpg

W trzecim odcinku naszego cyklu poświęconego Wielkim Charyzmatom Ruchu Światło-Życie temat Ewangelii Wyzwolenia z księdzem Wojciechem Ignasiakiem zgłębia Alicja Cyganik.

Jak zdefiniowałby Ksiądz wolność?

Powiedziałbym o dwóch elementach – wolności od i wolności do. Wolność od czyli wyzwolenie, które kojarzymy z ludźmi uzależnionymi, którzy przeżywają jakieś trudności. Wolność od egoizmu, grzechu, różnych form zniewolenia – ale to jeszcze za mało by przeżywać wolność. Bo wolność to (jak mówi Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w podręczniku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka) posiadanie siebie w dawaniu siebie – w tym człowiek czuje się prawdziwie wolny. Zacytuję: Człowiek nie może się odnaleźć w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego (…) Odkrycie tej prawdy wskazuje nam drogę do wolności. Jest to droga Chrystusowego krzyża. I to jest doświadczenie, które pokazuje, że wolność musi być od czegoś ku czemuś. Za mało jest w tym, że przestaję być egoistą, bo muszę chcieć być darem dla innych. W wolności musi być zawarty wymiar wolności od czegoś (można to nazwać negatywnym obrazem wolności) i wymiar wolności pozytywnej – gdy człowiek staje się darem. To jest połączenie przykazań i błogosławieństw. Chrystus pokazuje, że nie mamy krzywdzić ale czynić dobro. Nie wystarczy nie zlekceważyć Boga – mamy Go czcić. Wolność (wg podręcznika KWC) w najgłębszej swej istocie nie jest całkowitą niezależnością, jest dobrowolnym uzależnieniem się od światła prawdy.

Czyli wolność to jest to samo co wyzwolenie czy wolność to efekt wyzwolenia?

Można powiedzieć, że wolność jest pewnym efektem wyzwolenia człowieka, którego dotknął brak wolności. Można powiedzieć ontologicznie – wolność została nam dana na Chrzcie świętym jako godność Bożego Dziecka. Tylko niekoniecznie człowiek potrafi tę godność zagospodarować – przez grzech, przez działanie ojca kłamstwa, bo często nie ma prawdy, bo człowiek potrafi się zapętlić we własnym przeżywaniu siebie, chorym przeżywaniu siebie, gdy stawia siebie w miejsce Boga. Zwykłe kłamstwa mają źródło w kłamstwie podstawowym, gdy człowiek stawia siebie w miejsce Boga.

Czym dla Księdza jest charyzmat Ewangelii Wyzwolenia? Co wydarzyło się w Księdza życiu, że tak mocno jest Ksiądz związany z Diakonią Wyzwolenia?

Zanim zostałem Księdzem w ramach spotkań Ruchu Światło-Życie w seminarium, spotkań kleryków oazowiczów, rozważaliśmy próbę statutu Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Gdy wchodziliśmy w kapłaństwo (z ks. Ryszardem Nowakiem, bp Adamem Wodarczykiem) doszliśmy do wniosku, że w katowickiej diecezji byli silni liderzy poszczególnych diakonii. Poczuliśmy, że my jako księża chcemy do tych diakonii należeć. Ks. Nowak podjął posługę w diakonii modlitwy. W czasie seminarium dołączyłem jako członek do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Odwiedzałem turnusy oazowe z dziełem KWC, na co posyłał mnie śp Marian Dąbrowski, który powiedział: skoro w późnym wieku się zaangażowałeś i odkryłeś fascynację KWC to spróbuj to przekazać młodym i rodzinom. Stąd pomysł bym to ja podjął się Diakonii Wyzwolenia. Sam swoje powołanie do kapłaństwa odkryłem w czasie rekolekcji ewangelizacyjnych w swojej rodzinnej parafii w Świętochłowicach – i wstępnie zaproponowałem podjęcie się Diakonii Ewangelizacji – na co usłyszałem, że jak zostanie wyświęcony bp Adam Wodarczyk to będzie chciał się w nią włączyć (wówczas już wtedy silnie był z nią związany). Czyli czysto logicznie z trzech diakonii podstawowych związanych z Ad Christum Redemptorem została mi ta trzecia [śmiech]. Gdy pojawiłem się w Katowicach, to jako ten, który ma stworzyć Ośrodek Ruchu Światło-Życie (z powołania ks. Henryka Bolczyka). Nie zaprzeczając propozycji znalazłem się tutaj. Wtedy na pierwszym Triduum Paschalnym we wspólnocie odkryłem, że w moich imionach Wojciech Michał jest zawarta Diakonia Wyzwolenia. Wojciech (wojska pociecha), Michał (Któż jak Bóg). Miałem świadomość, że mam być pociechą dla tych, którzy zmagają się z mocami złego, którym jest ciężko, których dotknął problem uzależnienia, by nieść pomoc. Tak odkryłem, że Diakonia Wyzwolenia jest wpisana we mnie przez chrzest – to moje powołanie z chrztu. Nie mam do dziś wątpliwości, po wielu latach zaangażowania w Diakonii Wyzwolenia, że to moje powołanie, moja diakonia, w której zapewne dopełnię swojego ziemskiego życia.

Na mojej Mszy prymicyjnej ksiądz Bolczyk sparafrazował słowa poety Wojciechu przyjdzie Ci odejść z ołtarza, pociąć na drobne paseczki ornat, w którym odprawiałeś Mszę i tymi paseczkami opatrywać rany ludzkie. I moją posługę przez lata w Diakonii Wyzwolenia widzę jako te opatrywanie ludzkich ran. Mocą Chrystusa, Jego Kapłaństwa. Amen.

Jak wygląda pielęgnowanie charyzmatu Ewangelii Wyzwolenia?

W zamyśle ks. Franciszka w III fazie Ad Christum Redemptorem miały dokonywać się ewangelizacje wyzwolenia. Po zwykłej ewangelizacji miały powstawać grupy formacyjne młodzieży, rodzin, dorosłych. Tak po ewangelizacji wyzwolenia miały przy parafiach powstawać grupy KWC i AA. Trochę tego powstało (choć nigdy nie były to zbyt tłumne grupy). Niewiele też rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia się odbyło – mam świadomość tego, że ten temat jest po prostu niepopularny – i wśród księży i wśród świeckich. Gdy ogłaszane jest „coś trzeźwościowego” to wiemy, że spora część ludzi nie przyjdzie.

Rewelacją jednak jest to, co Blachnicki pisze w treści charyzmatu: W zrozumieniu, że istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji, leży źródło jej atrakcyjności, mocy i skuteczności. Ewangelizacja, która pomija aktualne problemy dręczące człowieka i nie ukazuje drogi do ich rozwiązania, która porusza tylko uczucia i postuluje ucieczkę od życia, nie pociągnie współczesnego świata, którego centralnym problemem jest problem wyzwolenia człowieka. Myślę, że wiele tych elementów pochylenia się nad człowiekiem dzieje się w ośrodku, w którym mogę posługiwać, prowadzić z woli biskupów już od wielu lat. W Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym ks. Franciszka Blachnickiego Fundacji Ruchu Światło-Życie pochylamy się nad konkretnymi problemami wielu ludzi. Często przy ewangelizacji, gdy ludzie przeżywają zachwyt Panem Bogiem zadaję pytanie jakie to ma przełożenie na życie. Może powiem coś niezgodnego z duchowością Ruchu Światło-Życie, coś co ewangelizatorzy będą mieli mi za złe – ale niekoniecznie uważam, że gdy kogoś lekko przymusimy do tego by powiedział „Jezus jest Panem” i się o to pomodlimy to wszystko w jego życiu jest załatwione. Bo ludzie często mają gigantyczne problemy i z nimi wracają – a po powrocie zachwyt opada, a wraz z nim plany i nadzieje. Stąd po ewangelizacji Blachnicki stawia na ewangelię wyzwolenia. By świadectwo trzeźwego alkoholika, czy narkomana, czy osoby współuzależnionej poruszyło problem słuchającego, by poruszyło do działania, rozbudziło chęci do walki. Powtórzę: Ewangelizacja, która pomija aktualne problemy dręczące człowieka i nie ukazuje drogi do ich rozwiązania, która porusza tylko uczucia i postuluje ucieczkę od życia, nie pociągnie współczesnego świata, którego centralnym problemem jest problem wyzwolenia człowieka. Nie chodzi o zachwyt, ale o prozę życia przemienioną przez Chrystusa.

Czy myśli Ksiądz, że dzisiejszy świat jest nieczuły na ludzkie zniewolenia?

Ludziom dziś wiele rzeczy przysłania czułość na dostrzeganie problemów. Zakłamanie, nie chcą widzieć problemów. Spotykam różnych ludzi – stąd ciężko odpowiedzieć mi na Twoje pytanie. Często spotykam tych, co patrzą tylko na siebie. Spotykam tych, co żyją w jakimś virtualu, mają dziwny filtr rzeczywistości. Jeszcze inni nie mówią nic, zamykają się w czterech ścianach, nie pokazują wrażliwości (by nie brać odpowiedzialności) – nie widzę problemu, nie podejmuję działań. Ale widzę i tych, którzy są gotowi podać drugiemu dłoń. Czułość w dzisiejszym świecie jest – przecież służymy!

W czasie 37. Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka abp Wiktor Skworc w czasie homilii powiedział: Jestem przekonany, że Bóg otacza ludzi Krucjaty ‘murem ognistym’, jest z wami w walce o trzeźwość, o wolność wewnętrzną, aby ostatecznie Nowa Jerozolima- Kościół wypełnił się ludźmi wolnymi, bo ‘ku wolności wyswobodził nas Chrystus’. Jakie cechy posiadają ludzie Krucjaty?

Przeżywanie wolności w duchu bycia darem z siebie i zaangażowanie dla dobra człowieka – by czynić dobro. Nie chodzi o szumne wyzwalanie ludzi – ale o czynienie dobra. A Ci, którzy nie tracą wolności nigdy jej nie utracili – są przykładem dzielenia się pięknem życia.

Oprócz samego podpisania deklaracji, wstrzemięźliwości od alkoholu jest jeszcze jedno – świadectwo. Świadectwo pięknego przeżywania bycia człowiekiem wolnym i pomagającym innym na drodze do wolności – do tego są gotowi ludzie Krucjaty, są odważni.

Gdyby własnymi słowami miał Ksiądz streścić charyzmat Ewangelii Wyzwolenia to brzmiałby…

Przeżywając wolność Dziecka Bożego. Ciesząc się tym niesamowitym darem Boga Ojca, wysłużonym przez Jezusa przez Jego mękę, krzyż i chwalebne zmartwychwstanie, przeżywaną w mocy Ducha Świętego pragnę tą wolnością służyć innym, aby ich wprowadzać w wspólnotę wolnych dzieci Boga. Amen.

Amen, Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.


Ksiądz Wojciech Ignasiak

Moderator Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego, moderator Diakonii Wyzwolenia Archidiecezji Katowickiej, Moderator Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, Od wielu lat związany z środowiskiem Ruchu Światło-Życie


CHARYZMAT EWANGELII WYZWOLENIA, CZYLI CHARYZMAT GŁOSZENIA EWANGELII Z MOCĄ

W zrozumieniu, że istotą ewangelizacji jest głoszenie radosnej nowiny o odkupieniu i wyzwoleniu człowieka we wszystkich wymiarach jego aktualnej egzystencji, leży źródło jej atrakcyjności, mocy i skuteczności. Ewangelizacja, która pomija aktualne problemy dręczące człowieka i nie ukazuje drogi do ich rozwiązania, która porusza tylko uczucia i postuluje ucieczkę od życia, nie pociągnie współczesnego świata, którego centralnym problemem jest problem wyzwolenia człowieka. Dostrzeżenie istotnego, wewnętrznego związku pomiędzy ewangelizacją a wyzwoleniem jest szczególnym charyzmatem Ruchu Światło-Życie, co wyraża się w różnych podejmowanych inicjatywach, jak Krucjata Wyzwolenia Człowieka i Ruch Prawda † Wyzwolenie.

Za: Ks. Franciszek Blachnicki, „List z Boliwii”, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2017, s. 6

ddkskatowice@gmail.com

Grudzień 2022

4 grudnia

17:30 – 21:00
II Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)

5 grudnia

18:00 – 21:00
II Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)

8 grudnia

Cały dzień
NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP – Uroczystość patronalna Wspólnot Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej

ddkskatowice@gmail.com

Listopad 2022

N P W Ś C P S
wtorek 11-01
środa 11-02
czwartek 11-03
piątek 11-04
sobota 11-05
 • Cały dzień Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)
niedziela 11-06
poniedziałek 11-07
wtorek 11-08
środa 11-09
czwartek 11-10
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia
piątek 11-11
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia
sobota 11-12
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia
niedziela 11-13
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia
poniedziałek 11-14
wtorek 11-15
środa 11-16
czwartek 11-17
piątek 11-18
sobota 11-19
 • Cały dzień Studium Animatora, sesja jesienna
niedziela 11-20
poniedziałek 11-21
 • Cały dzień Rekolekcje dla kapłanów Ruchu
wtorek 11-22
 • Cały dzień Rekolekcje dla kapłanów Ruchu
środa 11-23
 • Cały dzień Rekolekcje dla kapłanów Ruchu
czwartek 11-24
 • Cały dzień Rekolekcje dla kapłanów Ruchu
piątek 11-25
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności
sobota 11-26
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności
niedziela 11-27
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności
poniedziałek 11-28
wtorek 11-29
środa 11-30

Brak dodatkowych wydarzeń w tym miesiącu.

Grudzień 2022

N P W Ś C P S
czwartek 12-01
piątek 12-02
sobota 12-03
niedziela 12-04
 • 17:30 – 21:00 II Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)
poniedziałek 12-05
 • 18:00 – 21:00 II Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)
wtorek 12-06
środa 12-07
czwartek 12-08
 • Cały dzień NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP – Uroczystość patronalna Wspólnot Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej
piątek 12-09
sobota 12-10
 • Cały dzień II Dzień wspólnoty Animatorów Ruchu w rejonach
niedziela 12-11
 • Cały dzień II Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach
poniedziałek 12-12
wtorek 12-13
środa 12-14
czwartek 12-15
piątek 12-16
sobota 12-17
niedziela 12-18
poniedziałek 12-19
wtorek 12-20
środa 12-21
czwartek 12-22
piątek 12-23
sobota 12-24
niedziela 12-25
poniedziałek 12-26
wtorek 12-27
środa 12-28
czwartek 12-29
piątek 12-30
 • Cały dzień Święto Świętej Rodziny – Uroczystość patronalna Domowego Kościoła
sobota 12-31

Styczeń 2023

N P W Ś C P S
niedziela 01-01
poniedziałek 01-02
wtorek 01-03
środa 01-04
czwartek 01-05
piątek 01-06
sobota 01-07
niedziela 01-08
 • Cały dzień Niedziela Chrztu Pańskiego – Patronalne święto moderatorów Ruchu
 • Adoracja rodzin DK w Panewnikach
poniedziałek 01-09
wtorek 01-10
środa 01-11
czwartek 01-12
piątek 01-13
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
 • Spotkanie Odpowiedzialnych Domowego Kościoła
sobota 01-14
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
 • Spotkanie Odpowiedzialnych Domowego Kościoła
niedziela 01-15
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
 • Spotkanie Odpowiedzialnych Domowego Kościoła
poniedziałek 01-16
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
wtorek 01-17
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
środa 01-18
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - I turnus
czwartek 01-19
piątek 01-20
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
sobota 01-21
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
niedziela 01-22
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
poniedziałek 01-23
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
wtorek 01-24
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
środa 01-25
 • Cały dzień Oaza Ewangelizacji (OE) - II turnus
czwartek 01-26
piątek 01-27
sobota 01-28
niedziela 01-29
poniedziałek 01-30
wtorek 01-31

Luty 2023

N P W Ś C P S
środa 02-01
czwartek 02-02
piątek 02-03
sobota 02-04
niedziela 02-05
poniedziałek 02-06
wtorek 02-07
środa 02-08
czwartek 02-09
piątek 02-10
sobota 02-11
niedziela 02-12
poniedziałek 02-13
wtorek 02-14
środa 02-15
czwartek 02-16
piątek 02-17
sobota 02-18
niedziela 02-19
poniedziałek 02-20
wtorek 02-21
środa 02-22
czwartek 02-23
 • Cały dzień 28. Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie „Parresia”
piątek 02-24
 • Cały dzień 28. Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie „Parresia”
 • 48. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
sobota 02-25
 • Cały dzień 48. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
niedziela 02-26
 • Cały dzień 48. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
poniedziałek 02-27
 • Cały dzień Krajowe Kolegium Moderatorów
wtorek 02-28

Marzec 2023

N P W Ś C P S
środa 03-01
czwartek 03-02
piątek 03-03
sobota 03-04
 • Cały dzień Studium Animatora, sesja wiosenna
niedziela 03-05
 • 17:30 – 21:00 III Diecezjalna Diakonia Jedności
poniedziałek 03-06
 • 18:00 – 21:00 III Dzień wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych (DWMiO)
wtorek 03-07
środa 03-08
czwartek 03-09
piątek 03-10
sobota 03-11
 • Cały dzień III Dzień wspólnoty Animatorów w rejonach
niedziela 03-12
 • Cały dzień III Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach
poniedziałek 03-13
wtorek 03-14
środa 03-15
czwartek 03-16
piątek 03-17
sobota 03-18
niedziela 03-19
poniedziałek 03-20
wtorek 03-21
środa 03-22
czwartek 03-23
piątek 03-24
sobota 03-25
 • Cały dzień Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)
niedziela 03-26
poniedziałek 03-27
wtorek 03-28
środa 03-29
czwartek 03-30
piątek 03-31

Kwiecień 2023

N P W Ś C P S
sobota 04-01
niedziela 04-02
poniedziałek 04-03
wtorek 04-04
środa 04-05
czwartek 04-06
 • Cały dzień TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach deuterokatechumenalnych
piątek 04-07
 • Cały dzień TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach deuterokatechumenalnych
sobota 04-08
 • Cały dzień TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach deuterokatechumenalnych
niedziela 04-09
 • Cały dzień TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach deuterokatechumenalnych
poniedziałek 04-10
wtorek 04-11
 • Cały dzień Rekolekcje moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła
środa 04-12
 • Cały dzień Rekolekcje moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła
czwartek 04-13
 • Cały dzień Rekolekcje moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła
piątek 04-14
 • Cały dzień Rekolekcje moderatorów diecezjalnych, zakonnych i Domowego Kościoła
sobota 04-15
niedziela 04-16
poniedziałek 04-17
wtorek 04-18
środa 04-19
czwartek 04-20
piątek 04-21
sobota 04-22
 • Cały dzień Studium Animatora, sesja wiosenna
niedziela 04-23
 • Cały dzień Spotkanie rodzin Domowego Kościoła Emaus
poniedziałek 04-24
wtorek 04-25
środa 04-26
czwartek 04-27
piątek 04-28
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
sobota 04-29
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
niedziela 04-30
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)

Maj 2023

N P W Ś C P S
poniedziałek 05-01
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
wtorek 05-02
 • Cały dzień Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD)
środa 05-03
czwartek 05-04
piątek 05-05
sobota 05-06
niedziela 05-07
 • 17:30 – 21:00 IV Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ)
poniedziałek 05-08
 • 18:00 – 21:00 IV Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych (DWMiO)
wtorek 05-09
środa 05-10
czwartek 05-11
piątek 05-12
sobota 05-13
 • Cały dzień IV Dzień Wspólnoty Animatorów w rejonach
niedziela 05-14
 • Cały dzień IV Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach
poniedziałek 05-15
wtorek 05-16
środa 05-17
czwartek 05-18
piątek 05-19
sobota 05-20
niedziela 05-21
 • Cały dzień Rozpoczęcie Dni Modlitw do Ducha Świętego w intencji OŻK 2023
poniedziałek 05-22
wtorek 05-23
środa 05-24
czwartek 05-25
piątek 05-26
 • Cały dzień Centralna Oaza Matka (COM)
sobota 05-27
 • Cały dzień Centralna Oaza Matka (COM)
 • Wigilia Zesłania Ducha Świętego – Dzień Diakonii
niedziela 05-28
 • Cały dzień Centralna Oaza Matka (COM)
 • Zesłanie Ducha Świętego – Dzień Animatora
poniedziałek 05-29
 • Cały dzień Centralna Oaza Matka (COM)
 • Krajowe Kolegium Moderatorów
 • Święto Matki Kościoła, Patronki Ruchu – Dzień Moderatora
wtorek 05-30
środa 05-31

Czerwiec 2023

N P W Ś C P S
czwartek 06-01
piątek 06-02
sobota 06-03
niedziela 06-04
poniedziałek 06-05
wtorek 06-06
środa 06-07
czwartek 06-08
piątek 06-09
sobota 06-10
niedziela 06-11
poniedziałek 06-12
wtorek 06-13
środa 06-14
czwartek 06-15
piątek 06-16
sobota 06-17
niedziela 06-18
 • Cały dzień Rozesłanie Oaz
poniedziałek 06-19
wtorek 06-20
środa 06-21
czwartek 06-22
piątek 06-23
sobota 06-24
niedziela 06-25
poniedziałek 06-26
wtorek 06-27
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
środa 06-28
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 06-29
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
piątek 06-30
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK

Lipiec 2023

N P W Ś C P S
sobota 07-01
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-02
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-03
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 07-04
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
środa 07-05
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 07-06
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
piątek 07-07
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
sobota 07-08
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-09
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-10
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 07-11
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
środa 07-12
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 07-13
 • Cały dzień I Turnus rekolekcji OŻK
piątek 07-14
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
sobota 07-15
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-16
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-17
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 07-18
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
środa 07-19
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 07-20
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
piątek 07-21
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
sobota 07-22
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-23
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-24
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 07-25
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
środa 07-26
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 07-27
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
piątek 07-28
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
sobota 07-29
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 07-30
 • Cały dzień II Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 07-31

Sierpień 2023

N P W Ś C P S
wtorek 08-01
środa 08-02
czwartek 08-03
piątek 08-04
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
sobota 08-05
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 08-06
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 08-07
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 08-08
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
środa 08-09
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 08-10
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
piątek 08-11
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
sobota 08-12
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 08-13
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 08-14
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
wtorek 08-15
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
środa 08-16
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
czwartek 08-17
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
piątek 08-18
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
sobota 08-19
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
niedziela 08-20
 • Cały dzień III Turnus rekolekcji OŻK
poniedziałek 08-21
 • Cały dzień PODSUMOWANIE OŻK 2023
wtorek 08-22
 • Cały dzień PODSUMOWANIE OŻK 2023
środa 08-23
 • Cały dzień PODSUMOWANIE OŻK 2023
 • Krajowe Kolegium Moderatorów
czwartek 08-24
piątek 08-25
sobota 08-26
niedziela 08-27
poniedziałek 08-28
wtorek 08-29
środa 08-30
czwartek 08-31
 • Cały dzień Podsumowanie rekolekcji DK

Wrzesień 2023

N P W Ś C P S
piątek 09-01
sobota 09-02
niedziela 09-03
 • 14:00 – 16:00 Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
poniedziałek 09-04
wtorek 09-05
środa 09-06
czwartek 09-07
piątek 09-08
sobota 09-09
niedziela 09-10
poniedziałek 09-11
wtorek 09-12
środa 09-13
czwartek 09-14
piątek 09-15
sobota 09-16
niedziela 09-17
poniedziałek 09-18
wtorek 09-19
środa 09-20
czwartek 09-21
piątek 09-22
sobota 09-23
niedziela 09-24
poniedziałek 09-25
wtorek 09-26
środa 09-27
czwartek 09-28
piątek 09-29
sobota 09-30

Październik 2023

N P W Ś C P S
niedziela 10-01
poniedziałek 10-02
wtorek 10-03
środa 10-04
czwartek 10-05
piątek 10-06
sobota 10-07
niedziela 10-08
poniedziałek 10-09
wtorek 10-10
środa 10-11
czwartek 10-12
piątek 10-13
sobota 10-14
niedziela 10-15
poniedziałek 10-16
wtorek 10-17
środa 10-18
czwartek 10-19
piątek 10-20
sobota 10-21
niedziela 10-22
poniedziałek 10-23
wtorek 10-24
środa 10-25
czwartek 10-26
piątek 10-27
sobota 10-28
niedziela 10-29
poniedziałek 10-30
wtorek 10-31

Brak zdarzeń.

Newsletter

Zapisz się, by regularnie otrzymywać powiadomienia o nowych treściach!

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.