Autor: Maria Sobczyk


  • Pascha A.D. 2016

    „Chrystus poszedł przed nami drogą walki, drogą krzyża, i doszedł do chwały zmartwychwstania. Chrystus wzywa nas, abyśmy weszli na Jego drogę. Nasze życie musi być paschą.  Pascha, to słowo oznacza przejście. Każdy z nas, przez chrzest włączony w Chrystusa, musi pójść tą samą drogą. Musimy przechodzić przez walkę, cierpienia, przez ofiary i krzyż do nowego życia, do życia…