• Ruch Światło - ŻycieArchidiecezji Katowickiej
 • 1
Przełącz boczny pasek
Strumień wiadomości
Online Users
Obecnie brak użytkowników do wyświetlenie.
Recent Albums
Leaderboard
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł O konkursie.

  O konkursie

  opublikował -a w Konkurs fotograficzny, 18th Lis, 2017

  Konkurs fotograficzny "Moje rekolekcje" jest organizowany przez Diakonię Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej pod honorowym patronatem bpa archidiecezji katowickiej Wiktora Skworca, moderatora generalnego ks. Marka Sędka, moderatora Ruchu w archidiecezji katowickiej ks. ??? oraz Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego.

  Tegoroczna edycja konkursu „Moje rekolekcje” jest skierowana do wszystkich oazowiczów posługujących się językiem polskim, którzy w 2018 roku brali lub biorą udział w letnich rekolekcjach oazowych - zarówno pojedynczych osób, jak i par małżeńskich; uczestników, animatorów i moderatorów.

  W tej edycji chcemy, byście za pomocą fotografii pokazali w szerokim znaczeniu młodość Kościoła podczas rekolekcji oazowych. Zależy nam, by poprzez zamrożone w kadrze chwile, osoby oglądające i oceniające zdjęcia mogły poczuć atmosferę rekolekcji, spotkać Tego, do którego czas rekolekcji ma prowadzić.

  Ważne informacje:

  • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać co najwyżej jedną pracę.
  • Prace na konkurs można nadsyłać od 15 lipca do 30 września 2018 roku.
  • Prace powinny zawierać od 3 do 10 zdjęć i mogą mieć formę zestawu zdjęć z krótkimi podpisami lub komentarzami albo fotoreportażu z tekstem w języku polskim do 2000 wyrazów.
  • Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dks@katowice.oaza.pl (może to być również odnośnik do zewnętrznego źródła, ze względu na rozmiar załączników, jednak prace, których nie będzie dało się poprawnie pobrać, nie będą brały udziału w konkursie)

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Poprzednie edycje.

  Poprzednie edycje

  opublikował -a w Konkurs fotograficzny, 18th Lis, 2017

  Poniżej znajdziecie linki do stron poprzednich edycji konkursu:

  TODO

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Sponsorzy i patroni.

  Sponsorzy i patroni

  opublikował -a w Konkurs fotograficzny, 18th Lis, 2017

  W bieżącej edycji fundatorami nagród są: Hurtownia Emmanuel, Sklep z włoską kawą i ekspresami do kawy oraz firma Jamiz.

  Dla wszystkich uczestników konkursu sklep prawdziwa-kawa.pl przygotował kupony rabatowe.
  Kupon zostanie przydzielony po przesłaniu pracy konkursowej na adres mailowy organizatora konkursu.

  Chcesz zostać sponsorem konkursu? Skontaktuj się z nami: dks@katowice.oaza.pl

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł Regulamin.

  Regulamin

  opublikował -a w Konkurs fotograficzny, 18th Lis, 2017

  Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed wysłaniem swoich prac.

  1. Organizatorem konkursu jest Diakonia Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej z moderatorem ks. Zbigniewem Pileckim.
  2. Konkurs ma na celu ukazanie letnich rekolekcji oazowych oczami ich uczestników, animatorów i moderatorów.
  3. W konkursie mogą brać udział uczestnicy, animatorzy i moderatorzy, którzy w 2018 roku wyjechali na letnie rekolekcje oazowe. Uczestnikiem konkursu może być pojedyncza osoba lub para małżeńska.
  4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać co najwyżej jedną pracę.
  5. Prace na konkurs można nadsyłać od 15 lipca do 30 września 2018 roku.
  6. Prace powinny zawierać od 3 do 10 zdjęć i mogą mieć formę zestawu zdjęć z krótkimi podpisami lub komentarzami albo fotoreportażu z tekstem w języku polskim do 2000 wyrazów.
  7. Wszystkie zdjęcia i tekst muszą być autorstwa uczestnika nadsyłającego pracę na konkurs. Ewentualne cytaty w tekście (w przypadku fotoreportażu) należy wyraźnie zaznaczyć z podaniem ich źródeł.
  8. Praca może być zapisana w następujących formatach:
   1. Zdjęcia - każde w osobnym pliku JPEG o wielkości do 1 MB i rozdzielczości maksymalnej 2000x1500 punktów. Tekst - w pliku tekstowym (kodowanie polskich liter wg standardu ISO-8859-2 lub UTF-8, wyjątkowo - Windows 1250) albo w pliku MS Word, albo OpenDocument;
   2. cały fotoreportaż (zdjęcia i tekst) w pliku PDF o rozmiarze do 5 MB (nie należy wklejać zdjęć do pliku MS Word - takie prace mogą zostać odrzucone; należy odpowiednio dobrać stopień kompresji grafiki w pliku PDF, by można było ocenić jakość techniczną zdjęć);
  9. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dks[malpa]katowice.oaza.pl najlepiej w postaci spakowanego załącznika (jeden plik zip). W treści e-maila należy podać swoje imię i nazwisko (ewentualnie pseudonim), adres zamieszkania, parafię oraz rodzaj, czas i miejsce rekolekcji.
  10. Po otrzymaniu e-maila z pracą i stwierdzeniu kompletności podanych danych oraz załączników organizator prześle potwierdzenie otrzymania pracy.
  11. W przypadku korekty pracy lub jej wycofania z konkursu, należy dokonać tego wysyłając list z tego samego adresu, co pierwszy list ze zgłoszeniem pracy. Listy wysłane z innych adresów lub wskazujące na podszycie się pod nadawcę nie będą rozpatrywane, o czym organizator może poinformować e-mailem.
  12. Rozwiązanie pierwszej części konkursu nastąpi w listopadzie 2018 r. poprzez wybranie przez komisję oceniającą najlepszych prac oraz publikację wyników na stronie konkursu.
  13. W skład komisji oceniającej wejdą eksperci wybrani przez organizatora konkursu. Patroni konkursu mają prawo zgłosić kandydatury ekspertów. Organizator dołoży starań, by w komisji zasiadły osoby mogące w sposób kompetentny ocenić poziom techniczny i artystyczny fotografii.
  14. Komisja ustala tryb swojej pracy i może obradować wymieniając uwagi drogą elektroniczną. Nie jest konieczne zebranie wszystkich członków fizycznie w jednym miejscu i czasie.
  15. Po zakończeniu pierwszej części konkursu wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na stronach www konkursu, a w grudniu 2012 będzie trwać głosowanie publiczności na najlepszą pracę.
  16. Podanie ostatecznych wyników konkursu planowane jest przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego (25 grudnia 2018 roku).
  17. Dla laureatów konkursu - zarówno wyłonionych przez komisję oceniającą, jak i przez publiczność - przewidziane są nagrody.
  18. Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą lub przez innego doręczyciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan i terminowość doręczenia nagród przez wspomniane podmioty.
  19. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  20. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w serwisie katowice.oaza.pl oraz innych mediach oazowych.
  21. Sponsorzy nagród oraz patroni medialni mają prawo do odnotowania tego faktu i umieszczenia swojego logo na stronach konkursu i innych materiałach informacyjnych na temat konkursu.
  22. Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych osobowych.
  23. Uczestnicy przesyłając prace zgadzają się na ich publikację oraz podpisanie imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem) na stronach konkursu i katowice.oaza.pl.
  24. Osoba wysyłająca pracę konkursową oświadcza, że wydanie dzieła na zasadach określonych niniejszym regulaminem nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. W przypadku pary małżeńskiej oświadczenie to uważa się za wiążące dla pary małżeńskiej.
  25. W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wymienionych praw praca zostanie zdyskwalifikowana i usunięta ze stron www konkursu.
  26. Przystąpienie uczestnika do konkursu (tj. wysłanie pracy) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  27. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Diakonii Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej oraz członkowie ich rodzin. Udział w konkursie wyklucza możliwość zasiadania w komisji oceniającej prace.

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek zaktualizował -a artykuł O konkursie.

  O konkursie

  opublikował -a w Konkurs fotograficzny, 18th Lis, 2017

  Konkurs fotograficzny "Moje rekolekcje" jest organizowany przez Diakonię Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej pod honorowym patronatem bpa archidiecezji katowickiej Wiktora Skworca, moderatora generalnego ks. Marka Sędka, moderatora Ruchu w archidiecezji katowickiej ks. ??? oraz Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego.

  Tegoroczna edycja konkursu „Moje rekolekcje” jest skierowana do wszystkich oazowiczów posługujących się językiem polskim, którzy w 2018 roku brali lub biorą udział w letnich rekolekcjach oazowych - zarówno pojedynczych osób, jak i par małżeńskich; uczestników, animatorów i moderatorów.

  W tej edycji chcemy, byście za pomocą fotografii pokazali w szerokim znaczeniu młodość Kościoła podczas rekolekcji oazowych. Zależy nam, by poprzez zamrożone w kadrze chwile, osoby oglądające i oceniające zdjęcia mogły poczuć atmosferę rekolekcji, spotkać Tego, do którego czas rekolekcji ma prowadzić.

  Ważne informacje:

  • Każdy uczestnik konkursu może nadesłać co najwyżej jedną pracę.
  • Prace na konkurs można nadsyłać od 15 lipca do 30 września 2018 roku.
  • Prace powinny zawierać od 3 do 10 zdjęć i mogą mieć formę zestawu zdjęć z krótkimi podpisami lub komentarzami albo fotoreportażu z tekstem w języku polskim do 2000 wyrazów.
  • Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dks@katowice.oaza.pl (może to być również odnośnik do zewnętrznego źródła, ze względu na rozmiar załączników, jednak prace, których nie będzie dało się poprawnie pobrać, nie będą brały udziału w konkursie)

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek utworzył -a nowy artykuł Poprzednie edycje.

  Poprzednie edycje

  opublikował -a w Uncategorised, 18th Lis, 2017

  Poniżej znajdziecie linki do stron poprzednich edycji konkursu:

  TODO

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek utworzył -a nowy artykuł Sponsorzy i patroni.

  Sponsorzy i patroni

  opublikował -a w Uncategorised, 18th Lis, 2017

  W bieżącej edycji fundatorami nagród są: Hurtownia Emmanuel, Sklep z włoską kawą i ekspresami do kawy oraz firma Jamiz.

  Dla wszystkich uczestników konkursu sklep prawdziwa-kawa.pl przygotował kupony rabatowe.
  Kupon zostanie przydzielony po przesłaniu pracy konkursowej na adres mailowy organizatora konkursu.

  Chcesz zostać sponsorem konkursu? Skontaktuj się z nami: dks@katowice.oaza.pl

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Tomasz Szołtysek
  Tomasz Szołtysek utworzył -a nowy artykuł Regulamin.

  Regulamin

  opublikował -a w Uncategorised, 18th Lis, 2017

  Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed wysłaniem swoich prac.

  1. Organizatorem konkursu jest Diakonia Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej z moderatorem ks. Zbigniewem Pileckim.
  2. Konkurs ma na celu ukazanie letnich rekolekcji oazowych oczami ich uczestników, animatorów i moderatorów.
  3. W konkursie mogą brać udział uczestnicy, animatorzy i moderatorzy, którzy w 2018 roku wyjechali na letnie rekolekcje oazowe. Uczestnikiem konkursu może być pojedyncza osoba lub para małżeńska.
  4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać co najwyżej jedną pracę.
  5. Prace na konkurs można nadsyłać od 15 lipca do 30 września 2018 roku.
  6. Prace powinny zawierać od 3 do 10 zdjęć i mogą mieć formę zestawu zdjęć z krótkimi podpisami lub komentarzami albo fotoreportażu z tekstem w języku polskim do 2000 wyrazów.
  7. Wszystkie zdjęcia i tekst muszą być autorstwa uczestnika nadsyłającego pracę na konkurs. Ewentualne cytaty w tekście (w przypadku fotoreportażu) należy wyraźnie zaznaczyć z podaniem ich źródeł.
  8. Praca może być zapisana w następujących formatach:
   1. Zdjęcia - każde w osobnym pliku JPEG o wielkości do 1 MB i rozdzielczości maksymalnej 2000x1500 punktów. Tekst - w pliku tekstowym (kodowanie polskich liter wg standardu ISO-8859-2 lub UTF-8, wyjątkowo - Windows 1250) albo w pliku MS Word, albo OpenDocument;
   2. cały fotoreportaż (zdjęcia i tekst) w pliku PDF o rozmiarze do 5 MB (nie należy wklejać zdjęć do pliku MS Word - takie prace mogą zostać odrzucone; należy odpowiednio dobrać stopień kompresji grafiki w pliku PDF, by można było ocenić jakość techniczną zdjęć);
  9. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres dks[malpa]katowice.oaza.pl najlepiej w postaci spakowanego załącznika (jeden plik zip). W treści e-maila należy podać swoje imię i nazwisko (ewentualnie pseudonim), adres zamieszkania, parafię oraz rodzaj, czas i miejsce rekolekcji.
  10. Po otrzymaniu e-maila z pracą i stwierdzeniu kompletności podanych danych oraz załączników organizator prześle potwierdzenie otrzymania pracy.
  11. W przypadku korekty pracy lub jej wycofania z konkursu, należy dokonać tego wysyłając list z tego samego adresu, co pierwszy list ze zgłoszeniem pracy. Listy wysłane z innych adresów lub wskazujące na podszycie się pod nadawcę nie będą rozpatrywane, o czym organizator może poinformować e-mailem.
  12. Rozwiązanie pierwszej części konkursu nastąpi w listopadzie 2018 r. poprzez wybranie przez komisję oceniającą najlepszych prac oraz publikację wyników na stronie konkursu.
  13. W skład komisji oceniającej wejdą eksperci wybrani przez organizatora konkursu. Patroni konkursu mają prawo zgłosić kandydatury ekspertów. Organizator dołoży starań, by w komisji zasiadły osoby mogące w sposób kompetentny ocenić poziom techniczny i artystyczny fotografii.
  14. Komisja ustala tryb swojej pracy i może obradować wymieniając uwagi drogą elektroniczną. Nie jest konieczne zebranie wszystkich członków fizycznie w jednym miejscu i czasie.
  15. Po zakończeniu pierwszej części konkursu wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na stronach www konkursu, a w grudniu 2012 będzie trwać głosowanie publiczności na najlepszą pracę.
  16. Podanie ostatecznych wyników konkursu planowane jest przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego (25 grudnia 2018 roku).
  17. Dla laureatów konkursu - zarówno wyłonionych przez komisję oceniającą, jak i przez publiczność - przewidziane są nagrody.
  18. Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą lub przez innego doręczyciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan i terminowość doręczenia nagród przez wspomniane podmioty.
  19. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  20. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w serwisie katowice.oaza.pl oraz innych mediach oazowych.
  21. Sponsorzy nagród oraz patroni medialni mają prawo do odnotowania tego faktu i umieszczenia swojego logo na stronach konkursu i innych materiałach informacyjnych na temat konkursu.
  22. Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych osobowych.
  23. Uczestnicy przesyłając prace zgadzają się na ich publikację oraz podpisanie imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem) na stronach konkursu i katowice.oaza.pl.
  24. Osoba wysyłająca pracę konkursową oświadcza, że wydanie dzieła na zasadach określonych niniejszym regulaminem nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. W przypadku pary małżeńskiej oświadczenie to uważa się za wiążące dla pary małżeńskiej.
  25. W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wymienionych praw praca zostanie zdyskwalifikowana i usunięta ze stron www konkursu.
  26. Przystąpienie uczestnika do konkursu (tj. wysłanie pracy) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  27. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Diakonii Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej oraz członkowie ich rodzin. Udział w konkursie wyklucza możliwość zasiadania w komisji oceniającej prace.

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.
 • Post jest w trakcie moderacji
  Martyna Anna Rosiak
  Martyna Anna Rosiak zaktualizował -a artykuł Kenia i Tanzania.

  Kenia i Tanzania

  opublikował -a w Uncategorised, 8th Cze, 2016

  Kolejne rekolekcje oazowe na ziemi afrykańskiej rozpoczęte 

  Rekolekcje Oazy Nowego Życia I i II stopnia już trwają w Tanzanii. W tym roku w Kenii odbywały się wybory i że względu na obawy o rozruchy tegoroczne rekolekcje odbywają się w Tanzanii. A o przygotowaniach i początku pobytu na ziemi afrykańskiej pisze Ania Jończyk z Mikołowa Borowej Wsi:

  Przylecieliśmy do Dar es Salaam 4 sierpnia. Spędziliśmy trzy dni w stolicy Tanzanii zwiedzając i załatwiając różne sprawy.
  Byliśmy na Zanzibarze (wyspie należącej  do Tanzanii), gdzie mogliśmy spędzić kilka chwil na plaży i skorzystać z kąpieli morskich. Zwiedzaliśmy także stare miasto i targ niewolników. A 7 sierpnia jechaliśmy z Dar es Salaam do Moshi. Drogę 500 kilometrów pokonaliśmy w 13 godzin.
  Bardzo dużo się razem modlimy. Kapłani, którzy będą moderatorami ONŻ I i ONŻ III, są bardzo zaangażowani. Na każdym ze stopni będzie około 30 osób, właściwie mniej niż 30. Rekolekcje odbędą się w seminarium położonym u stóp Kilimandżaro. Choć temperatura powietrza jest dość chłodna (w nocy około 15 stopni), to radość serca rozgrzewa nas wszystkich. 

   

      

   

  Oaza w Kenii potrzebuje pomocy

  To Piotrek Stopa z Polski, a obok niego Robert Mutugi - Kenijczyk. Zdjęcie zostało wykonane podczas ostatnich rekolekcji w Kenii. Dla Roberta były to trzecie już rekolekcje.

  Piotrek pojechał, aby rozwijać naszą oazę w Kenii, przeprowadza rekolekcje z uczestnikami, spotyka się ze wspólnotami, kontaktuje z księżmi i misjonarzami. Obecnie jest w Tanzanii, gdzie mamy bardzo silną oazową grupę z Uniwersytetu w Moshi i gdzie przebywają dwie animatorki oazowe, rozmawiają o przyszłości oazy właśnie tam. W piątek 7 października będzie w Kenii, najpierw spotkanie oazowe na Uniwersytecie w Nairobi, potem skupi się na rekolekcjach kapłańskich w Kenii, Subukia. Kolejnym etapem będą rekolekcje w Rwandzie i na koniec wróci, aby pozamykać wszelkie sprawy w Kenii.
  Piotrek miał zostać krócej, jego bilet powrotny był z datą wrześniową, ale jak sami widzicie pracy jest ogromna ilość...

  Stąd nasza ogromna prośba!
  O modlitwę za 90 uczestników tegorocznej oazy i wszystkich, którzy byli na poprzednich rekolekcjach, za oazę w Kenii, Tanzanii i Rwandzie, za najbliższe rekolekcje kapłańskie! To najważniejsze.

  I o wsparcie. Udało nam się do tej pory, ale potrzeby, które mamy w tej chwili są ogromne, bo:
  1. Piotrek nie ma jak wrócić do domu. ;) Zbieramy na jego bilet powrotny, na grudzień, żeby mógł z rodziną spędzić Święta. Kwota, ok. 1700 PLN. I na wizy do Kenii, Ugandy (przez którą musi przejechać) i Rwandy, zapewne będzie to kwota ok. 200$.
  2. Na najbliższe rekolekcje kapłańskie. Kapłani zobowiązali się pokryć część kosztów, ale to ciągle mało.

   
  Jeśli możecie nas wspomóc choćby jedną złotówką bądź może nawet jedną dziesięciną, prosimy!

  Stowarzyszenie Diakonia
  Ruchu Światło-Życie
  08 1560 1111 2022 0180 3000 0018
  z dopiskiem: Cele statutowe - Kenia

  Dodatkowe informacje tutaj:

  Podziel się oazą z Kenią

   

  Oaza Kenia 2016

  W Kenii w 2016 po raz trzeci z rzędu odbyły się rekolekcje Oazowe.Troche się tam działo:

          

  Oaza Kenia 2016

  Pierwsi animatorzy rekolekcyjni już w Kenii

   

  Posługa Piotrka w Kenii

  16 marca Piotrek Stopa wyruszył na kilka miesięcy do Kenii, jako oazowy misjonarz. Jego zadanie to wspieranie działających tam wspólnot, ukazanie wizji i charyzmatu Ruchu i po prostu bycie z braćmi w wierze. Oto wieści od niego:

  Raport z Kenii cz. 3

  Raport z Kenii cz. 2

  Raport z Kenii cz. 1
   

  Treść została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna.