Na konkurs nadesłano 42 prace zawierające razem 332 zdjęcia.

Według oceny jury najlepszą pracą został zestaw zdjęć Bartosza Zamorskiego. Drugie miejsce zajęła praca Wojciecha Zygmunta Porczyka.

Od 2 listopada do 18 grudnia 2011 trwało głosowanie publiczności. Każda praca mogła zostać oceniona w skali 0–5 punktów. Oddano 639 głosów, w tym 605 głosów ważnych. Najwięcej tj. 595 punktów uzyskała praca Anny Kotyś.

Wojciech Zygmunt Porczyk

Oaza Nowego Życia II stopnia, 13-29 lipca 2011, Rajcza-Nickulina

Archiwum ZIP z wszystkimi zdjęciami.


Fot. 1: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. (Iz 49, 15)


Fot. 2: Chcesz poznać moc Krwi Chrystusa? Trzeba się cofnąć do jej prawzoru i wspomnieć jej typ opisany na kartach Starego Testamentu... (św. Jan Chryzostom, Katecheza 3, 13; LG t. 2, II czytanie GCz Wielkiego Piątku)


Fot. 3: I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, oraz tych, co zwyciężają Bestię. Trzymają harfy Boże, a śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka. (por. Ap 15, 2-3a)


Fot. 4: Nie potrzeba im słońca ni księżyca, by im świeciły, bo chwała Boża ich oświeciła, a ich lampą - Baranek. (por. Ap 21, 23)


Fot. 5: Pan jest pasterzem moim.
Na niczym mi nie zbywa.
Na zielonych pastwiskach położył mnie,
nad spokojne wody mnie prowadzi.
(Ps 23, 1-2; przeł. Czesław Miłosz)


Fot. 6: Pan strzeże ludzi pełnych prostoty; byłem bezsilny, a On mnie wybawił. (Ps 116, 6)


Powrót do strony z listą wszystkich prac

© 2008-2011 DDKS Katowice